Pozicioniranje rupe (otvora) u CATIA V5

Sljedeći primjer pokazuje kako se može pozicionirati otvor, odnosno rupa, na jednom cilindričnom dijelu. Cilindrični dio ima promjer 10 i visinu 30 cm. Na jednoj strani cilindra kreirana je rupa koja se nalazi na sredini cilindra; promjera 2 i dubine 5 cm. Rupa je kreirana pomoću naredbe Hole u CATIA-i V5.


Pozicioniranje rupe u CATIA-i V5          Pozicioniranje rupe u CATIA-i V5 pogled iz drugog kuta


Ukoliko želite otvor tj. rupu premjestiti na drugo odgovarajuće mjesto, to se može pomoću duplog klika na istu nakon čega će se otvoriti prozor Hole Definition. Postavljene dimenzije su one koje smo zadali, kao i ikonica (Positioning Sketch) koja se koristi za pozicioniranje rupe. 


Hole Definition u CATIA-i V5


Klikom na Positioning Sketch prelazimo u 2D okruženje (eng. Sketch) u kome je prikazana jedna točka koja predstavlja centar kružnice koja određuje rupu.


Hole - positioning sketch u CATIA V5


Bijela točka, vidljiva u 2D prikazu rupe, predstavlja centar kruga i može se ručno pomicati, kao i definirati koordinatama x i y osi pomoću alata Constraint


Pozicioniranje rupe u CATIA V5 pomoću pomicanja centra kružnice      Pozicioniranje rupe u CATIA V5 pomoću koordinatne osi


Nakon pomicanja položaja bijele točke, klikom na Exit Workbench prelazi se u 3D okruženje u kojem se automatski mijenja položaj otvora tj. rupe.


Pozicioniranje rupe u CATIA V5 nakon pomicanja centra kružnice u 2D-u


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips & Tricks