Konstruiranje i analiza opterećenja opruge u CATIA-i V5

 1. Kontura opruge se crta u modulu Generative Shape Design.

Crtanje konture u CATIA-i V5

 1. Od potrebne geometrije za crtanje konture opruge potrebna je početna točka i os rotacije.
  Položaj točke nam određuje i polumjer opruge te je unaprijed potrebno voditi računa gdje će točka biti pozicionirana.

CATIA V5 - početka točka konture i os rotacije

 1. Opcija Helix Curve Definition otvara novi prozor i opcije kojima definiramo konturu opruge.

CATIA_V5 - opcija Helix Curve Definition

 1. Nakon definiranja konture opruge prelazimo u Part modul gdje je potrebno uvesti novu ravninu koja će biti definirana uz pomoć početne točke i same konture opruge. Ova ravnina će nam služiti za crtanje profila.

CATIA_V5_ - crtanje profila u CATIA v5

 1. Profil opruge definiramo uz pomoć Sketch-a, a referentna ravnina je ravnina iz točke 4. Početna točka i centar profila moraju biti koincidentni.

CATIA_V5 - definiranje profila u Sketch-u

 1. Opcijom Rib spajamo profil i konturu kako bismo dobili oprugu.

 CATIA_V5 - opcija Rib za spajanje profila i konture

 1. Opcijom Design Table kreiramo Excel tablicu u kojoj ćemo definirati parametre opruge koji su nam potrebni kako bi oprugu prikazali u više stanja opterećenja.

CATIA_V5 - definiranje parametara opterećenja

 1. Klikom na OK pojavljuje nam se novi prozor u kojem biramo parametre koji će biti promjenjivi i biti u tablici.

 CATIA_V5 - odabir promjenjivih parametara opterećenja

 1. Klikom na OK kreiramo Excel tablicu s definiranim parametrima.
  U drugi red upisujemo druge vrijednosti kako bi vidjeli kako opruga izgleda u neopterećenom stanju.
  Nakon unesenih vrijednosti tablicu je potrebno sačuvati.

CATIA_V5 - excel tablica s definiranim parametrima

 1. Vraćanjem u CATIA-u i pogledom na stablo jasno vidimo koji su parametri opruge u tablici.
  Dvoklikom na parametar otvaramo prozor na kome klikom na tablicu otvaramo ponuđene vrijednosti tog parametra.

 CATIA_V5 - parametri u stablu

 1. Klikom na drugu vrijednost opruga postaje crvena. Zatim klikom na OK dobivamo prikaz opruge s novim parametrima

Prikaz opruge u CATIA V5 s drugim vrijednostima parametra

 1. Izgled opruge s novim parametrima

CATIA_V5 - izgled opruge s novim parametrima


Pogledajte i ostale CATIA Tips&Tricks