Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

CATIA V5 osnovni CAM tečaj

Tečaj sadrži predavanja i vježbe. Vježbe su oblikovane tako da sudionici tečaja utvrde znanje stečeno za vrijeme predavanja.

CATIA V5 osnovni CAM tečaj

Tečaj obuhvaća sljedeće postupke obrade: tokarenje, 2,5-osno glodanje, 3-osno glodanje.

 

Verzija softvera: V5-6R2018-21
Trajanje: 24 sati
Materiali: na engleskom
Razina: osnovna
Ciljna publika: CNC programeri
Preduvjeti: CATIA V5 osnove
Dostupno online: da
Predavač: Aleksandar Buršić
Jezik predavanja: hrvatski

Nakon zaključenog tečaja znati ćete:

  • Pripremiti postupke obrade oduzimanjem čestica u CATIA V5
  • Odrediti strategije ulaza, izlaza i prijelaza alata
  • Poznali načine pridržavanja obratka
  • Izraditi predloške
  • Organizirati modele i obrade
  • Napraviti knjižnice alata i obrada, ulaza i izlaza
  • Izabrati odgovarajući postprocesor
  • Raditi u integriranom CAD/CAM okruženju u CATIA V5

Prijavite se na tečaj:

 

Želim naučiti više

MECODES
Tijekom MECODES edukacije imate priliku naučiti kako surađivati u integriranim ECAD-MCAD
SIMULIA - Uvod v Tosca Structure tečaj
CAM350
Tijekom CAM350 edukacije ćete naučiti upotrebljavati DownStream Technologies programsko rješenje
PC|Schematic Automation
Tijekom PC|Schematic tečaja imate priliku naučiti kako izraditi dokumentaciju električnih shema
CATIA V5 Administracija tečaj
CATIA V5 FEM
Tečaj obuhvaća strukturne simulacije u softverskom rješenju CATIA V5. Uključuje i analizu