Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Sudjeluj u CADCAM nagradnom darivanju

Osvoji CATIA 3DEXPERIENCE tečaj + studentsku licencu

Povodom Dana karijera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, organiziramo nagradno darivanje za studente FSB-a.

10 sudionika nagrađujemo s CATIA 3DEXPERINCE tečajem i licencom.

Sve što je potrebno je ispuniti obrazac za prijavu!

 

FSB Giveaway je završen, vidimo se 2023.!

 

Na tečaju ćeš:

 

  • Upoznati se sa najnaprednijom verzijom CATIA – 3DEXPERIENCE softwarea iz Dassaultovog portfolia
  • Koristiti CATIA alate unutar 3DEXPERIENCE-a
  • Kreirati jednostavne komponente, sklopove i pravilno pozicionirati komponente
  • Napraviti radioničke i sklopne nacrte sa sastavnicom

Pravila CADCAM nagradnog darivanja u sklopu Dana karijera na FSB-u

Članak 1. Organizator

Organizator (Priređivač) nagradnog darivanja je CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o., Štoosova 1, 10000 Zagreb, u daljnjem tekstu Organizator. Nagradno darivanje priređuje se radi promidžbe branda poslodavca u sklopu Dana karijera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Članak 2. Svrha, vrijeme i mjesto priređivanja nagradnog darivanja

Nagradno darivanje provodi se u svrhu promocije branda poslodavca Organizatora na „Dani karijera na Fakultetu strojarstva i brodogradnje – FSB103“ u Zagrebu, a traje od 10.11. do 11.11.2022. godine do 23:59 sati.

Članak 3. Način sudjelovanja

U nagradnom darivanju mogu sudjelovati svi studenti FSB-a koji na web stranici (dodati link gdje je forma) ispune prijavnu formu s osobnim podacima (ime i prezime, kontakt email ili telefon, godina fakulteta i odaberu razinu poznavanje CAD alata CATIA.

Članak 4. Nagrada i odluka o pobjedniku nagradnog darivanja

Organizator će odabrati 10 dobitnika nasumičnim odabirom. Proglašenje dobitnika održat će se u ponedjeljak 14.11.2022., a svi dobitnici bit će obaviješteni putem kontakta koji su ostavili. Nagrada: CATIA V5 tečaj + CATIA EDU licenca. Dobitnik nema pravo zahtijevati nagradu različitu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, niti se mogu prenijeti na drugu osobu.

Članak 5. Predaja nagrada

Organizator će obavijestiti dobitnike o točnom vremenu i mjestu održavanja edukacije i preuzimanju licence.

Članak 6. Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci sudionika koristit će se isključivo u svrhu nagradnog darivanja i u svrhu obavještavanja sudionika o otvorenim pozicijama za pripravništvo kod poslodavca Organizatora. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.