Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

Vaučeri za digitalizaciju i Komercijalizacija inovacija 2022.

Vaučeri za digitalizaciju 2022.

Natječaj za Vaučere za digitalizaciju najavljen je za prvu polovinu 2022. godine. Putem natječaja financirat će se na principu vaučera ulaganja u izradu strategije digitalne transformacije, digitalni marketing, složene digitalne proizvode i usluge, digitalne vještina te kibernetičku otpornost.

Vaučeri za digitalizaciju su bespovratne potpore koje mali i srednji poduzetnici (skraćeno u daljnjem tekstu MSP) mogu dobiti za digitalizaciju svojeg poslovanja. Izdaju se kao dio reformi i investicija za sektor Gospodarstva, za komponentu Otpornog, zelenog i digitalnog gospodarstva, kako je navedeno u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) koji je Hrvatska sastavila i predala u srpnju 2021.

Ciljna populacija ovog ulaganja su MSP-ovi koji žele razviti digitalni poslovni model, a sve s naglaskom na inovativne projekte. Prihvatljivi korisnici MSP-ovi u suradnji s istraživačkim ustanovama i velikim poduzećima. Planirani raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 75.000.000 kn. Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije.

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, koji će se dodjeljivati kroz više natječaja “Vaučeri za digitalizaciju”:

 1. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga
 2. Vaučer za digitalnu transformaciju
 3. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 4. Vaučer za digitalni marketing
 5. Vaučer za kibernetičku otpornost

 

Jedna tvrtka može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu, a očekuju se tri poziva u sljedećih 5 godina.

 

Vaučeri za digitalizaciju za 2022. godinuPoziv još nije objavljen, ali se očekuje da će biti u 2022. godini. Potpore se dodijeljuju od dana stupanja Programa na snagu do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine. 

 Vrste vaučera za digitalizaciju

1. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga

 • Svrha: Podržati razvojne i istraživačke pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga. To uključuje projekte kao što su: razvoj rješenja za Internet stvari (Internet of Things), automatizacija, projekti koji uključuju velike podatke (Big Data) i pametne usluge. Dodatni projekti uključuju razvoj rješenja za industriju 4.0, mrežne sustave i procese, simulacijske modela (modele virtualne i proširene stvarnosti).
 • Prihvatljivi troškovi: Usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa.
 • Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 150.000 kn.
 • Program obuhvaća do 95 MSP-ova u tri poziva (30 MSP-ova po pozivu).
 • Ukupan proračun iznosi 14.500.000 kn (ili 4.830.000 kn po pozivu).

2. Vaučer za digitalnu transformaciju

 • Svrha: Svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju.
 • Prihvatljivi troškovi: Izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge.
 • Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 76.000 kn.
 • Program obuhvaća do 110 MSP-ova u tri poziva (37 MSP-ova po pozivu).
 • Ukupan proračun iznosi 9.000.000 kn (ili 3.000.000 kn po pozivu).

3. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

 • Svrha: Pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.
 • Prihvatljivi troškovi: Edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, edukaciju stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku.
 • Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn.
 • Ukupan proračun 14.500.000 kn (ili 4.830.000 kn po pozivu).
 • Program obuhvaća do 190 MSP-ova u tri poziva (63 MSP-ova po pozivu).

4. Vaučer za digitalni marketing

 • Svrha: Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.
 • Prihvatljivi troškovi: Izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija,izrada online trgovina i platformi za rezervacije, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima.
 • Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 75.000 kn.
 • Program obuhvaća do 200 MSP-ova u tri poziva (66 MSP-ova po pozivu).
 • Ukupan proračun iznosi 15.000.000 kn (ili 5.000.000 kn po pozivu).

5. Vaučer za kibernetičku otpornost

 • Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.
 • Prihvatljivi troškovi: Izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka, penetracijska ispitivanja.
 • Maksimalni iznos vaučera za jedan prijedlog projekta: 110.000 kn.
 • Program obuhvaća do 210 MSP-ova u tri poziva (70 MSP-ova po pozivu).
 • Ukupan proračun iznosi 22.000.000 kn (ili 7.333.000 kn po pozivu).

Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera. Poduzeće može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu.

 

EU Natječaj: Komercijalizacija inovacija

Natječaj je namijenjen inovativnim proizvodima i uslugama visoke razine tehnološke spremnosti. Prednost će imati projekti koji pridonose zelenoj tranziciji. Riječ je o natječaju iz Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti koji objavljen 1.4.2022. pod nazivom “Komercijalizacija inovacija“.

Ključno je da svi potencijalni prijavitelji ozbiljno počnu pripremati svoje projekte. S obzirom na to da je sličan natječaj bio objavljen prije više od dvije godine i da je riječ o iznimnoj prilici za sufinanciranje troškova komercijalizacije inovativnih proizvoda poduzeća, očekivan je velik interes poduzeća, zbog čega je kvalitetna priprema projekta iznimno važna.

Uvjeti prijave

Na natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja proizvoda na tržište. Kako bi inovacija bila na razini TRL 7 i prihvatljiva za financiranje u sklopu natječaja, potrebno je imati prototip čija se funkcionalnost pokazala u operativnom okruženju, moći to dokazati i jasno predstaviti put do proizvodnje i komercijalizacije. Lansirani proizvodi ili usluge trebaju biti novi na tržištu i moraju biti znatna, a ne samo inkrementalna inovacija u odnosu na postojeća rješenja.

Upotreba sredstava

Rok za predaju je od 20. svibnja 2022. do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Detalje možete pogledati na stranici Ministartsva gospodarstva i održivog razvoja. Prema NPOO-u, ‘Komercijalizacija inovacija’ podržat će najmanje 95 malih i srednjih poduzeća bespovratnim potporama od 760.000 do 5,320.000 kuna. Ukupan je namijenjeni iznos na tome natječaju 380 milijuna kuna. Stopa sufinanciranja ovisit će o veličini poduzeća i lokaciji projekta te će iznositi od 35 do 70 posto prihvatljivih troškova. Projekti mogu trajati najviše dvije godine. Sredstva se mogu upotrijebiti za plaće zaposlenih na projektu, prilagodbu razvijenog rješenja i pripremu za lansiranje.

CADCAM Grupa pokriva sljedeće:

 • Analizu potreba i pripremu rješenja za unaprjeđenje svih aktivnosti unutar razvojno/proizvodnih lanaca vrijednosti (unaprjeđenje procesa, sustavi za 3D dizajn, PLM, digitalne proizvodne platforme i rješenja za digitalnu proizvodnju)
 • Prilagodbu razvijenog rješenja koje podrazumijeva dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod, savjetodavne usluge, izgradnju kapaciteta, revizije studije izvedivosti, dizajn proizvoda, zaštitu prava intelektualnog vlasništva i sl.
 • Pripremu lansiranja proizvoda koja podrazumijeva pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana, istraživanje i ispitivanje tržišta, ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima, pripremu proizvodnje, ulaganje u nulte serije i operativne marketinške aktivnosti.
 • Novac se također može upotrijebiti za amortizaciju postojeće opreme koja se upotrebljava na projektu, izgradnju prodajnih kanala, organiziranje prodaje u inozemstvu, promidžbene aktivnosti, stjecanje prvih kupaca u inozemstvu i vanjske usluge.

Prednost zelenoj tranziciji

Prema trenutačno dostupnim informacijama u NPOO-u, natječaj nema propisane izravne ili neizravne učinke na okoliš, no s obzirom na naglasak na zelenu tranziciju najavljeno je da će prednost imati oni projekti čiji rezultati pridonose tomu. To se odnosi na povećanje energetske učinkovitosti poboljašnjem procesa, digitalizacijom, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, poticanje kružnoga gospodarstva, smanjenje otpada i slično. Projekti će ostvariti dodatne bodove ako prijavitelji dokažu da će provedba njihova projekta pozitivno utjecati na spomenute pokazatelje. Ostvarivanje tih bodova nije uvjet za prijavu, ali s obzirom na izniman interes za sredstva iz fondova Europske unije konkurencija je velika i svaki bod može biti presudan.

Također, inovacija mora biti u skladu s načelima do no significant harm, odnosno ne bi smjela naštetiti ciljevima Europske unije u zaštiti okoliša. To se odnosi na znatne emisije stakleničkih plinova, onečišćenje zraka, vode i tla, stvaranje prekomjerne količine otpada i usporavanje prijelaza na kružno gospodarstvo te zaštitu prirodnih ekosustava i bioraznolikosti. To uključuje ne samo razdoblje trajanja projekta već i životni ciklus inovativnog rješenja koje se lansira na tržište u sklopu projekta.

Moguća su i partnerstva

Jedan od pokazatelja koji se žele poboljšati tim natječajem jest razina suradnje između znanstvenih institucija i poduzeća te između malih i srednjih i velikih poduzeća. Međutim, partnerstva sa sobom donose i dodatne izazove u pripremi projekta u obliku planiranja, raspodjele zadataka i projektnih aktivnosti te proračuna projekta. Za zainteresirane prijavitelje na natječaj koji još nemaju partnera svakako se preporučuje stupanje u kontakt s potencijalnim suradnicima i razmatranje mogućnosti suradnje što prije. Cilj je izbjeći uključivanje partnera u kasnoj fazi planiranja projekta i rizik koji to znači za projekt, ali i za projektnu prijavu na natječaj. 

Moguće kratko vrijeme između objave natječaja i roka za prijavu

Budući da mjerodavno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu NPOO-a nema obvezu provesti javno savjetovanje prije objave natječaja, vrijeme između objave detalja natječaja i roka za podnošenje prijave moglo bi biti iznimno kratko. Postoji mogućnost objave nacrta natječaja i prije, ovisno o dobroj volji MINGOR-a, no radi minimiziranja rizika na to ne bi trebalo računati. Zato su, iako točni uvjeti još nisu potvrđeni, mnogi prijavitelji već počeli pripremati projekte vodeći se kriterijima navedenim u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, ali i uvjetima koji su bili valjani u sličnim natječajima prijašnjih godina. Referentni su natječaji “Komercijalizacija inovacija” iz 2017. i “Inovacije u S3 područjima” iz 2019.

Kvalitetna priprema projekta traje više mjeseci i prijavitelji često podcijene obujam posla i mnoge elemente projekta koje treba detaljno razraditi kako bi se maksimalno povećala vjerojatnost uspjeha na natječaju. Iako je projektna dokumentacija duga i opsežna, uvijek postoje i nepisana pravila kojih se treba držati. Zato je ključna pomoć profesionalnih savjetnika koji mogu odgovoriti na mnoga pitanja o pripremi projekta te pridonijeti svojim iskustvom s prethodnih natječaja.

Mi u CADCAM Grupi i tu možemo pomoći bilo da se radi o izradi digitalne strategije, tehničkoj pripremi projekata, ekspertizi naših inženjera, sa ponudama za digitalna rješenja te kao dobavljač.

 

Obratite nam se sa znatiželjom, povjerenje ćemo zaraditi. Vaš sljedeći korak prema digitalnoj izvrsnosti – CADCAM Grupa.

Želim pročitati novosti

Dani karijera FSB 2022 CADCAM štand
Dani karijera povodom 103. godišnjice FSB-a
Fakultet strojarstva i brodogradnje ove je godine obilježio svoju 103. obljetnicu. Povodom
cadcam group smart industry konferencija (1)
"Smart industry" konferencija za digitalnu transformaciju Hrvatske
Bliži nam se treća “Smart industry” konferencija gdje će CADCAM Grupa imati 2 sudionika koji
CADCAM grupa progessive konferencija
Pridružite nam se na PROGRESSIVE FMCG/RETAIL konferenciji
Kako se digitalno transformira naš javni sektor? Što je ključno u digitalizaciji korporativnog
Konferencija o digitalizaciji industrije
CADCAM grupa na konferenciji o digitalizaciji industrije
CADCAM Grupa će kao Platinum sponzor aktivno sudjelovati kako bi dala uvid u digitalnu