Skip to main content
Kontakt
CADCAM Group

CATIA V5 Tips and Tricks

Savjeti naših stručnjaka pri korištenju CATIA V5 alata.

CATIA V5 Tips & Tricks je serijal savjeta koji smo objavili kako bismo olakšali svakodnevno snalaženje u programskom rješenju CATIA V5 koje nudi nebrojene mogućnosti i funkcije. Ovdje možete pogledati tutoriale putem naših YouTube videa, a klikom na “Detaljnije” možete dobiti još više informacija o specifičnim mogućnostima i funkcijama.

Reuse Pattern

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.

Dodavanje teksta (gravure) na Part

Ponekad je potrebno dodati tekst (gravuru) na određenu površinu 3D modela. Ako ne koristite TYPE3-CAA, jednostavniji tekst na ravne površine moguće je dodati i pomoću funkcionalnosti unutar CATIA V5 Part Design okruženja.

Hole Dimension Table

Prilikom kreiranja crteža često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući polumjeri prikažu u tablici. Sljedeći primjer prikazuje kako generirati tablicu s položajem i pripadajućim polumjerima rupa.

Geometrical Set vs. Ordered Geometrical Set

Sljedeći primjer prikazuje razliku između modeliranja jednim (Geometrical Set = fleksibilna struktura) odnosno drugim (Ordered Geometrical Set = strukturirani način slaganja) setom.

Multi-sections solid

Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dvaju ili više presjeka uzduž izračunate ili korisnički definirane glavne krivulje. Može se koristiti jedna ili više glavnih krivulja.

Bounding box

Bounding box je vrlo korisna funkcija, posebno u slučaju dijelova složenog oblika. Bounding box predstavlja fizički oblik određenog objekta koji se po veličini i formi može znatno razlikovati od vizualnog izgleda objekta.

Također, iste videe možete pogledati kao YouTube Playlistu. S vremenom ćemo dodavati sadržaj kako bismo educirali korisnike CATIA V5 alata te pozivamo sve koji imaju pitanja o određenoj funkcionalnosti ili problemu da nas kontaktiraju putem naše kontakt forme ili maila info@cadcam-group.eu, a naši stručnjaci će Vam dati odgovor u najkraćem mogućem roku.

CATIA V5 Tips and Tricks Playlist