CATIA V5 – Kako napraviti tablicu s koordinatama centra rupe u odnosu na ishodište

1.Na slici je prikazan nacrt ploče s 30 rupa.


Nacrt ploče s 30 rupa


2. Kako bismo mogli napraviti tablicu s koordinatama centra svih rupa, potrebno je označiti rupe na crtežu.

Označavanje rupa na crtežu


3. Klikom na Dimensioning, a zatim Hole Dimension Table otvara se novi prozor.


CATIA V5 – Hole Dimensioning funkcija


4. Pored opcije Sort Table, potrebno je kliknuti na Content nakon čega se otvara pomoćni prozor. Ovdje je potrebno provjeriti je li opcija Sort by namještena kao na slici niže.

CATIA V5 – Sort Table Content funkcija


5. Nakon što zatvorite pomoćni prozor klikom na Close, na glavnom prozoru je potrebno kliknuti OK kako bismo dobili tablicu s koordinatama centra rupa i njihovim radijusom.


CATIA V5 – Tablica s koordinatama rupa


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogedajte i ostale CATIA V5 Tips&tricks