CATIA V5 – Prikazivanje sastavnice (BOM-a) iz CATIA-e

Pregled dijelova koji se nalaze u okviru nekog sklopa možemo lako dobiti klikom na Analyze, te potom na Bill of Material  iz padajućeg izbornika.

 Prikazivanje sastavnice u CATIA-i


Pregled dijelova s količinama koje se nalaze u stablu možemo dobiti klikom na Product.

Pregled sastavnica s količinama u CATIA V5


Pomoću funkcije Listing report prikazanu listu sastavnica moguće je sačuvati kao txt file:

Spremanje sastavnica iz CATIA u txt fileMoguće je i maknuti neku od komponenti iz sastavnice sklopa na sljedeći način:

Potrebno je pokazivač postaviti na dio koji ne želimo prikazati u sklopu te odabrati opciju Properties: 

Kako ukloniti sastavnicu iz CATIA-e?


Na tabu Product potrebno je isključiti opciju Visualize in Bill Of Material:

Sakrivanje  komponente sastavnice u CATIA-i


Nakon što ste isključili opciju Visualize in Bill Of Material potrebno je u padajućem izborniku odabrati Analyze. Sada klikom na  Bill of Material vidimo sve ostale dijelove sklopa koje nismo maknuli iz sastavnice, odnosno sklopa.

Sastavnica u CATIA-i bez sakrivene komponente

Ovdje je važno napomenuti kako je potrebno voditi računa o ukupnoj masi glavnog proizvoda, odnosno mijenja li se masa kada neki dio maknemo iz sastavnice.


Pogledajte i ostale CATIA V5 Tips & Tricks