CATIA V5 – presjek i djelomičan presjek

U ovom tekstu donosimo pregled načina izrade presjeka i djelomičnog presjeka u CATIA-i V5. Naime, aktiviranjem alata Broken View isključuje se mogućnost izrade presjeka i djelomičnog presjeka.

CATIA V5 Broken view

Za potrebe ovog primjera korišten je model koji je skraćen na odgovarajuću dimenziju. Na tom modelu će biti napravljen presjek, kao i djelomičan presjek s ažuriranim skraćenjem na danoj projekciji. Na slici niže je prikazana paleta alata View na kojoj je vidljivo kako su alati za presjeke neaktivni. 

CATIA V5 - alatna traka view

Postupak izrade presjeka i djelomičnog presjeka zasniva se na upotrebi alata Add 3D Clipping. Aktiviranjem alata Add 3D Clipping otvara se prozor s 3D modelom u kojem je potrebno odrediti odgovarajući presjek ili djelomičan presjek. Važno je napomenuti kako se cijeli ovaj postupak odnosi samo na odabranu projekciju ili projekciju koja je definirana kao mjesto rada.

Zatim je potrebno prebaciti se u Clipping Mode, odnosno iz padajućeg izbornika izabrati Clipping Box i nakon toga slijedi prikaz kao na slici niže.

CATIA V5 - Clipping mode i clipping box


Nakon toga se oko modela pojavila kocka sa zelenim točkama te plava strelica. Zelene točke predstavljaju mjesta za ručnu manipulaciju pogleda na model, dok plava strelica predstavlja izabrani pogled na projekciju. Osim toga, na dnu prozora je dostupna i numerička manipulacija.

Pomoću ovih manipulacija, ručnih i numeričkih, definira se mjesto presjeka. Klikom na Create generira se presjek crteža.

CATIA V5 - generiranje presjekaCATIA V5- numerički presjek modela


Potrebno je naglasiti kako je iz ovog presjeka moguće napraviti projekciju i standardnim postupkom.

CATIA V5 - kreiranje presjeka standardnom metodom


Djelomičan presjek se može napraviti tako što se definira mjesto na modelu, tj. ono mjesto koje treba biti prikazano.

CATIA V5 - djelomičan presjekCATIA V5 - djelomičan presjek, numerička metoda


Kada je, klikom na Create, određeno mjesto djelomičnog presjeka on se potom i generira u crtežu. Svaki presjek je promjenjiv, samo je potrebno odabrati i aktivirati alat.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips & Tricks