CATIA V5 – Kotiranje i pozicioniranje kota

Kotiranje crteža je odgovoran i zahtjevan posao, iz razloga što je to jedna od glavnih aktivnosti prilikom izrade tehničke dokumentacije. Zato je potrebno imati alate koji omogućavaju brzu, preciznu i lakšu izradu tehničke dokumentacije.


Ovdje ćemo opisati dva načina pomoću kojih možete kotirati u CATIA-i V5.

Prvi način je "ručni" i radi se preko klasičnog toolbara Dimensioning, tj. upotrebom odgovarajućih funkcija iz ovog toolbara.

CATIA V5 - Dimensioning toolbar

Kotiranje crteža u CATIA-i V5


Drugi način je pomoću funkcije Generating Dimensions, koja kote generira na osnovu kota napravljenih u sketch-evima u Part Design-u. Ovaj način je lakši i brzi, ali neke kote se preklapaju, nisu točno pozicionirane te ih treba doraditi.

Generate Dimensions ikona u CATIA V5

Kotiranje i pozicioniranje kota u CATIA-i V5


Nakon generiranja kota, a upotrebom funkcije Dimension Positioningkojoj pristupamo preko padajućeg izbornika: Tools - Positioning, CATIA može automatski rasporediti kote. Odabirom odgovarajuće ikone, CATIA će sama rasporediti kotne linije na određenu udaljenost. Udaljenosti se mogu urediti pomoću naredbe Line-up kojoj pristupamo preko Tools - Options - Drafting. 

Line-up funkcija u CATIA V5


U nastavku možete pronaći korake još jednog, poluautomatskog načina pozicioniranja dimenzija pomoću funkcije Line-up. Nakon klika na kotu, potrebno je odabrati referentni element u odnosu na koji će se pozicionirati odabrana kota. Tada se pojavi prozor u kojem je potrebno definirati udaljenost i/ili kut.

Line-up ikona u CATIA V5                                                       Definiranje udaljenosti i kota u CATIA V5 pomoću Line-up funkcije


S obzirom da postoji mogućnost da neke od potrebnih kota nisu automatski generirane, njih je moguće naknado kreirati nekom od funkcija unutar toolbara Dimensions.


Pogledajte i ostale CATIA V5 Tips & tricks