CATIA V5 - funkcija Replace component

Ukoliko se pitate kako koristiti CATIA V5 funkciju Replace component prilikom rada u sklopu, te dizajniranja u prostoru bez constraints, ovdje možete saznati kako.

  1. Kada želite u sklopu zamijeniti jedan dio sa zamjenskim, dobro je koristiti funkciju Replace Component
    CATIA V5 funkcija Replace ComponentCATIA V5 ikona funkcije Replace Component
  2. Nakon što ste kliknuli na dio koji želite zamijeniti, potrebno je kliknuti na ikonu funkcije Replace Component
    CATIA V5 Replace Component - kako aktivirati
  3. Kada se otvori novi prozor, potrebno je odabrati zamjenski dio.

CATIA V5 dodavanje zamjenskog dijela pomoću funkcije Replace Component


4. Nakon što ste izabrali zamjenski dio i kliknuli Open, otvara se novi prozor s upozorenjem da će zamjena komponente utjecati na ostale dijelove. Budući da tijekom ovog procesa funkcija Constraints bila isključena, nema utjecaja na ostale dijelove i slobodno možemo kliknuti OK


CATIA V5 Replace Component - izvršenje naredbe 


5. Sada je napravljena zamjena dijelova te je novi dio pozicioniran u stablu, kao i u prostoru. 
CATIA V5 prikaz zamjenskog djela u stablu

Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA V5 Tips & Tricks