CATIA V5 – Clash funkcija

Clash:   ikona Clash funkcije u CATIA V5 Clash funkcija u CATIA V5 omogućuje kontrolu produkata prema tri osnovna kriterija: Clearance-Contact-Clash

CATIA V5 –  check Clash funkcije


U prvom prozoru, koji je prikazan na slici iznad, potrebno je izabrati kriterije i komponente koje kontroliramo, bez obzira jesu li to pojedine komponentne ili cijeli produkt. Nakon što odaberemo Apply, otvara nam se prozor kao na slici niže. 

CATIA V5 – Clash funkcija primjerna kriterija


Osim numeričkih rezultata, kontrolu vidimo i vizualno: izaberemo neki od rezultata i kliknemo na njega lijevim klikom miša.


CATIA V5 – Clash funkcija numerički i vizualni prikaz


Nakon što kliknemo Apply i otvara nam se prikaz s vizualnim pregledom preklapanja odabranih komponenti.

CATIA V5 – Clash funkcija vizualni prikaz preklapanja komponenti


Također, moguće je izmjeriti koliziju među komponentama što se može vidjeti i na glavnom prozoru, tj. na samom produktu.

CATIA V5 – Clash funkcija prikaz kolizije na modelu


Ova funkcija, za razliku od Sectioning funkcije, daje i vizualne i numeričke rezultate te je kao takva idealna za kontroliranje kontakata, kolizija i preklapanja komponenti. 


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA V5 Tips & Tricks