CATIA V5 - alat Create Datum

Create Datum alat u CATIA V5 omogućuje kreiranje geometrije bez povijesti. Stvoreni element nema  „roditelje“ (eng. Parents), nije povezan s bilo čime i nije ga moguće uređivati na bilo koji način.

Ovisno o izboru inženjera, geometriju bez povijesti moguće je kreirati i na druge načine:

  1. Geometrija se može stvoriti sa poviješću te zatim koristiti naredba Isolate. Naredba Isolate može se naći desnim klikom miša na željeni element čim se otvara kontekstualni meni. Na slici dolje prikazan je Fill koji ima povijest (Parent – Sketch.1).

create_datum_1

Desnim klikom na Fill.1 te zatim na Isolate nestaju svi linkovi.


create_datum_2

 
  1. Ako već postoji kreirana geometrija, tada se ona može kopirati pomoću funkcije Copy / Paste Special (As result). Dobivena geometrija tada nema povijest, jednako kao i sa naredbom Isolate. Ovo se može koristiti unutar jednog Part-a ili u sklopu između pojedinih komponenti (kopiranjem geometrije iz jedne komponente u drugu).

 
create_datum_3

Primjećujemo da se u drugom dijelu sklopa pojavila izolirana geometrija, što se vidi i po ikoni (Surface.2).create_datum_4
 
  1. Korištenjem alata Create Datum geometrija koju kreirate biti će bez povijesti. To se može raditi unutar jednog dijela ili unutar sklopa. Na slici dolje prikazan je primjer kreiranja osi na tri rupe (funkcija Axis unutar GSD). Axis.1 koincidira sa rupom Hole.1, koja je ujedno i Parent od te osi. Prilikom kreiranja drugih dviju osi uključena je funkcija Create Datum (ikona create_datum_ikona u alatnoj traci). Uključivanjem te funkcije prije samog kreiranja geometrije, ista će biti kreirana bez linkova (vidljivo i po ikonama u stablu – Line.3 i Line.4).
 
create_datum_5

Ukoliko se koristi multi-selection, duplim klikom moguće je aktivirati Create Datum za svaku buduću kreiranu geometriju. Tu treba biti oprezan i isključiti funkciju prilikom kreiranja geometrije za koju želimo zadržati linkove.


Članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&Tricks.