3DEXPERIENCE platforma u usporedi sa SmartTeam

3DEXPERIENCE platforma u usporedi sa SmartTeam

Složenost poslovanja, osvajanje novih projekata i rast tvrtke zahtijevaju učinkovito programsko rješenje za upravljanje projektima. Moderne tehnologije imaju za posljedicu složenije zahtjeve potrošača na koje je potrebno brzo i pouzdano odgovoriti. 3DEXPERIENCE platforma povezuje više programskih rješenja u jednu centralnu platformu s podacima koja je uvijek dostupna svim sudionicima projekta čak i ako se nalaze na različitim lokacijama. Povezujući aplikacije za konstruiranje, modeliranje, simulacije, kolaboraciju i razmjenu informacija, 3DEXPERIENCE platforma stvara okruženje u kojem je moguće u realnom vremenu odgovoriti na zahtjeve tržišta.

Informacije o proizvodu koji se trenutno razvija, zahvaljujući funkcionalnostima 3DEXPERIENCE platforme, dostupne su konstruktorima i inženjerima u svakom trenutku razvoja, a izmjena je moguća u centralnoj bazi podataka. Ova mogućnost znatno ubrzava proces od idejnog rješenja do plasiranja novog proizvoda na tržište. Baza podataka sadrži 3D modele, dokumentaciju o fizičkim podacima o proizvodu, logičkoj strukturi i specifikacijama proizvoda čime se olakšava upravljanje podacima te razmjena istih, pa tako i suradnja.


Koraci prilikom prijenosa podataka iz SmarTeam-a na 3DEXPERIENCE

S druge strane, za razliku od SmartTeam korisnika, korisnici 3DEXPERIENCE platforme imaju mogućnost izmjene podataka o proizvodu ili projektu u realnom vremenu u centraliziranoj bazi. Prilikom rada sa SmartTeam programskim rješenjem neophodno je informacije preuzeti na lokalno računalo kako bi se napravile izmjene, ali i dalje centralna baza podataka nije ažurirana. Osim što se promjene rade na lokalnoj bazi podataka, potrebno je rukovoditelja odjela obavijesti o istima čime se usporava proces razvoja zbog nepotrebnog koraka. Prilikom rada s 3DEXPERIENCE platformom izmjene se izvršavaju u realnom vremenu i vidljive su svima koji rade na razvoju proizvoda koji je izmijenjen, bez obzira radi li se o konstruktoru, inženjeru, rukovoditelju odjela ili zaposlenima u logističkom lancu.


Mogućnosti koje nudi 3DEXPERIENCE platforma daleko su učinkovitije i produktivnije u usporedbi s drugim programskim rješenjima poput SmartTeam-a. Najveći iskorak je napravljen upravo s tim što 3DEXPERIENCE platforma omogućuje izmjenu, ali i razmjenu informacija u realnom vremenu. Navedeno je moguće zahvaljujući centraliziranoj bazi podataka, aplikacijama za modeliranje, konstruiranje, simulacije, analize te zahvaljujući aplikacijama za upravljanje projektima i životnim ciklusom proizvoda.


Kontaktirajte nas za više informacija o migraciji sa SmartTeam na 3DEXPERIENCE