Unaprijedite svoje vještine na području simulacija sa certificiranim SIMULIA stručnjakom

Unaprijedite svoje vještine na području simulacija sa certificiranim SIMULIA stručnjakom

U posljednih nekoliko godina uloga simulacija pri razvoju proizvoda značajno je porasla kao i važnost testiranja proizvoda u virtualnom okruženju te razvoj i optimizacija istog. CADCAM Grupa kao zastupnik Dassault Systemes rješenja redovito održava radionice i tečajeve iz područja CAD, CAM i CAE tehnologija kao i preliminarne simulacije prema zahtjevima klijenta. Trenutno smo jedini certificirani zastupnik SIMULIA programskih rješenja Abaqus, Isight, Tosca i fe-safe u RH.

Abaqus je programsko rješenje za realistične simulacije koji sadrži linearne i nelinearne strukturne analize, tranzijentnu dinamiku, termo-mehaničke analize, simulacije dinamike tekućine, elektromagnetske simulacije te druge složenije analize.

Isight omogućava povezivanje različitih programskih alata, od komercijalnih CAD/CAE programa do namjensko i interno razvijenih aplikacija. Namijenjen je automatizaciji parametarske optimizacije i istraživanju odaziva sistema ili procesa u
virtualnom okruženju.

Tosca je rješenje koje uključuje vodeće tehnologije za topološku optimizaciju struktura s ciljem brzog konstruiranja i oblikovanja lakih i krutih komponenata koje su otporne na zamor.

Fe-safe je jedan od vodećih programa za analize zamora materijala u cikličnim mehaničkim i termičkim opterećenjima.


Radionice i tečajeve za navedena rješenja za simulacije, optimizaciju i zamor materijala održava dr. Marko Vrh, certificirani Dassault Systemes specijalist za SIMULIA programska rješenja.

SIMULIA radionica i tečaj

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE DETALJA O SIMULIA-I ILI SIMULIA TEČAJEVIMA