Uz DELMIA robotsko glodanje skratite vrijeme obrade za do 40%

Uz DELMIA robotsko glodanje skratite vrijeme obrade za do 40%

Zahtjevi tržišta, odnosno kupaca, pred tvrtke stavljaju izazove u obliku što kraćeg vremena do isporuke proizvoda, pa tako i automatizacije procesa i eliminiranja praznog hoda kao i pogrešaka.

Rješenje je upotreba programskog rješenja za digitalno planiranje i proizvodnju s kojim je moguće skratiti vrijeme proizvodnje, a posljedično i troškove. Odnosno, moguće je bolje iskoristiti proizvodne kapacitete.

Programsko rješenje tvrtke Dassault Systemes, DELMIA nudi rješenja za optimizaciju i unaprjeđenje svakog pojedinog koraka unutar proizvodnje. Rješenja su modularna i dostupna su na jedinstvenoj poslovnoj platformi 3DEXPERIENCE. Drugim riječima, upotrebom ovakvih programskih rješenja virtualno možete definirati, planirati, kreirati, simulirati, potvrditi, kontrolirati i pratiti svaki korak tijekom proizvodnje, te optimizirati sam proces proizvodnje.

Simulacija robotskog glodanja u DELMIA-i

Najnovije izdanje programskog rješenja DELMIA; DELMIA 3DEXPERIENCE posjeduje katalog s preko 3000 modela industrijskih robota. Ovi modeli sadrže 3D geometriju, specifikaciju kinematike kao i parametre kretanja robota. Osim toga, moguće je modificirati sve parametre robota za točkasto zavarivanje, lučno zavarivanje, manipulaciju materijalima i strojnu obradu.


Dodatne aplikacije za robote nisu potrebne

DELMIA 3DEXPERIENCE sadrži modul nazvan DELMIA Fabrication koji služi za programiranje više-osnog CNC stroja za glodanje. Moguće je napraviti detaljne simulacije stroja ili robota temeljenje na industrijski dokazanim putanjama kretanja alata koje su zasnovane na 3D geometriji. Tu je i detaljna 3D simulacija ISO koda koja suzbija skupe pogreške i moguće probleme na strojevima u stvarnoj proizvodnji iz razloga što omogućuje konačnu provjeru prije nego stroj ili robot krenu sa stvarnom proizvodnjom. U 3D simulaciji može se prikazati uklanjanje materijala, dinamičke analize zadora, kontrola dostupnosti alata i slično. Dodatno, integrirana simulacija glodalica štedi vrijeme programera koje se može iskoristiti za poboljšanje strategije strojne obrade.

Simulacija glodalica u DELMIA 3DEXPERIENCE

Za operacije glodanja pomoću NC kontrolora, DELMIA generira izlazni kod pod ATP Source formatom ili G kodom.

Za operacije glodanja pomoću robotskog kontrolora, DELMIA generira izvorni robotski kod NRL (eng. Native Robot Language) u izvornom jeziku robota za sve modele koje posjeduje u biblioteci.


Za operacije glodanja pomoću robota dostupne su dvije NC aplikacije; NPM (NC Prismatic Programmer) i NMX (NC Multi-Axis Milling Programmer). Pomoću aplikacija pristupa se biblioteci industrijskih robota, te se stvara trajektorija robota za glodanje. Ovi moduli također uzimaju u obzir i dodatne uređaje kao što su vreteno, šina i rotacijski stol.

DELMIA programsko rješenje također omogućuje odabir meke granice i definiranje pomaka na mekoj granici. Moguća je upotreba između dvije ravni, dvije krivulje ili između krivulje i ravni. Zahvaljujući konstantnom radijalnom zahvatu, alat se manje troši što znači veće uštede.


Optimizacija proizvodnje i povećanje produktivnosti uz DELMIA programsko rješenje postiže se smanjenjem trajanja proizvodnih operacija, optimizacijom proizvodnih parametara, digitalnim simulacijama kao i detekcijom uskih grla. Dodatne uštede su moguće ukoliko se odlučite za objedinjenje svih proizvodnih procesa na jedinstvenoj poslovnoj platformi 3DEXPERIENCE koja je dostupna on premise i on cloud.


Kontaktirajte naše stručnjake za više detalja