Nova metodologija za mehatronički razvoj

Nova metodologija za mehatronički razvoj

U tradicionalnom pristupu projektiranju elektro-mehaničkog proizvoda inženjeri elektrotehnike i strojarstva usklađuju se tek u završnoj fazi. Drugim riječima, kada svaki od inženjera razvije svoj dio u svakom od zasebnih alata, tek onda se pristupa usklađivanju. Praksa je pokazala kako takav pristup rezultira brojnim neusklađenostima elektroničkog - ECAD i mehaničkog - MCAD dijela proizvoda, te se rade brojne iteracije dok se sve ne uskladi. Usklađivanje može biti znatno teže u slučajevima kada na razvoju rade različiti (pod)izvođači, a tim više ukoliko svaki od njih koristi različito programsko rješenje.


Mehatronički pristup razvoju

Mehatronički pristup razvoju je sasvim drugačiji, zato što nema zasebnih faza izrade. Odnosno inženjeri elektrotehnike i strojarstva surađuju tijekom cijelog procesa konstruiranja i razvoja proizvoda. Ovakav pristup razvoju podrazumijeva sinkronizaciju CAD (eng. Computer-aided Design) alata kako bi inženjeri mogli raditi i izvan svoje inicijalne domene rada. Tako je razvijen neutralni EDMD (eng. Electrical Data Mechanical Data) protokol koji omogućuje komunikaciju između programskih rješenja za elektronički i mehanički dizajn. EDMD protokol nastao je kao rezultat inicijative tvrtke Mentor Graphics, a danas je podržan od strane vodećih vendora okupljenih u ProSTEPiVIP udruženju u Darmstadtu.

Tvrtka CADCAM Grupa koja je tijekom niza godina kao sistem integrator implementirala ECAD i MCAD rješenja u raznim tvrtkama, uočila je kako je tvrtkama potrebno jednostavnije rješenje s kojim mogu uskladiti mehanički i elektronički razvoj. Tako je nastalo jedinstveno programsko rješenje MECODES. Naziv je nastao kao akronim izraza na engleskom jeziku; Mechatronic Collaboration Design Solution i služi za unaprjeđenje procesa razvoja elektroničkih proizvoda.


Rješenje za kolaboraciju i sinkronizaciju ECAD i MCAD alata

MECODES programsko rješenje omogućuje procesno vođenje razvoja proizvoda, odnosno omogućuje kolaboraciju i sinkronizaciju tijekom cijelog procesa razvoja elektroničkih proizvoda. MECODES uvodi novu metodologiju u suradnju više inženjerskih disciplina iz razloga što omogućuje da podatke iz elektroničkog - ECAD programskog rješenja prenesete u program za mehanički dizajn – MCAD programsko rješenje. Na ovaj način inženjeri iz obje domene obaviješteni su o promjenama koje radi inženjer iz druge domene, ali na način da jedan drugom ne „pregaze“ podatke.

Inženjeri za elektronički i mehanički dizajn imaju uvid u ukupan rezultat zajedničkog razvoja proizvoda i to na 3D modelu, uključujući raspored komponenata, zone zabrane i ograničenja, elektroničke vodove, 3D višeslojne pločice i sve što je potrebno za učinkovit i brz razvoj elektroničkih pločica. Elektrotehnički i strojarski inženjeri mogu istovremeno pregledavati podatke i modele jedni drugih, te već u ranim fazama izbjeći moguće kolizije komponenti, pločica, kućišta, konektora i svih ostalih mehaničkih komponenata koji utječu na elektronički dizajn. Također, zahvaljujući MECODES programskom rješenju, tiskane pločice napravljene u bilo kojem ECAD programskom rješenju mogu se istovremeno prenijeti u 3D model mehaničkog sklopa proizvoda.


S pomoću MECODES programskog rješenja, osim što imate mehatronički pristup razvoju proizvoda, smanjuje se broj pogrešaka, ponavljanja i izmjena. U konačnici to znači optimizaciju razvojnog procesa, naprednije rezultate testiranja, multidisciplinarni pristup 3D modeliranju, kraće vrijeme do plasiranja proizvoda na tržište te brži povrat uložene investicije.


Ukoliko i vi želite sinkronizirati elektronički i mehanički razvoj, kontaktirajte nas