Save Management

Upotreba Save Managment funkcije se preporuča u većini slučajeva kada imamo veliki sklop (eng. assembly) s velikim brojem dijelova (eng. parts). Razlog tome je složenost odnosno količina podataka koju CATIA mora pohraniti na različite lokacije na serveru.

Kada spremamo podatke pomoću uobičajne funkcije „Save“, CATIA će ponovno spremiti cijeli model, što u slučaju složenih sklopova i velike količine podataka značajno produljuje vrijeme spremanja podataka. 

Ukoliko spremate podatake pomoću funkcije „Save Management“, CATIA će spremiti samo nove i izmijenjene dijelove. Nepromijenjeni dijelovi su otprije spremljeni i nema potrebe za ponovnim spremanjem istih podataka. Ova funkcija skraćuje vrijeme spremanja, što je posebno  značajno prilikom spremanja velikih i složenih modela/sklopova na server.

„Save Management“ funkciju je moguće odabrati unutar glavnog izbornika, klikom na „File“.


Save Management unutar CATIA-eSlika 1. "Save Management“ unutar CATIA-e


Stupac „State“ prikazuje statuse  dijelova/sklopova/nacrta, koji nam govore ukoliko je nešto novo (New), mijenjano (Modified) ili je samo otvoreno (Open).


Prozor„Save Management funkcijeSlika 2. Prozor „Save Management“ funkcije


U istom prozoru se prikazuju i sljedeće informacije:

  • Stupac „Location“ pokazuje gdje je dio (eng. Part), sklop (eng. Assembly) ili nacrt (eng. Drawing) otprije spremljen
  • Stupac „Access“ pokazuje prava koja korisnik ima

Prilikom spremanja podataka, ponovno postoje dvije mogućnosti:

  • „Save“ - spremanje na trenutnu lokaciju
  • „Save as...“  Odabir nove lokacije spremanja

Važno je napomenuti da će se spremiti samo dijelovi koji imaju status „New“ i „Modified“. Modeli sa statusom „Open“ neće biti ponovno spremljeni s obzirom da nisu mijenjani.

Opcija „Propagate directory“ služi spremanju  kompletnog modela ili sklopa na novu lokaciju, u istu mapu. Sve daljnje promjene će biti spremljene u odabranu mapu i svi dijelovi sklopa će također biti kopirani na lokaciju glavnog sklopa.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks