Webinar - SIMULIA za SolidWorks korisnike

Tokom ovog webinara saznajte kako jednostavno i lako možete iskoristiti vodeću tehnologiju na području nelinearnih analiza metodom konačnih elemenata. 

Pogledajte kako možete prenijeti geometriju iz SolidWorksa u Abaqus, kako istu geometriju možete modificirati u SolidWorksu i promjene prenijeti u Abaqus CAE sa samo jednim klikom miša, a istovremeno sačuvati sve unaprijed definirane parametre i svojstva modela u Abaqus-u.


Molimo Vas, ispunite kontakt formu, kako biste pogledali webinar koji je održao certificirani SIMULIA stručnjak dr Marko Vrh

Simulia for SolidWorks