Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Što je BOM?

Bill of Materials

BOM (Bill of Materials) ili na hrvatskom sastavnica jedna je od okosnica inženjerskog posla. Po definiciji sastavnica je sveobuhvatna lista sirovina, komponenti i sklopova potrebnih za izgradnju ili proizvodnju proizvoda.

BOM predstavlja najvažniji izvor informacija o jednom proizvodu tijekom njegovog životnog ciklusa. Opisuje ga tijekom njegovog razvoja, proizvodnje pa sve do održavanja i servisa. Razvojnim inženjerima je potreban funkcionalni pogled na sastavnicu, inženjerima tehnologije je potreban tehnološki pogled iste sastavnice, proizvodnim inženjerima proizvodni pogled na istu sastavnicu, itd. S vremenom su se razvile i pojedine tzv. klasifikacije sastavnica ovisno o potrebama dijelova organizacije koja ju koristi i vrstama pogleda koji im je potreban.

Osnovna podjela sastavnica jednog proizvoda su:

  1. Inženjerska sastavnica (engl. EBOM – Engineering Bill of Materials) sastoji se od liste dijelova koje definiraju funkcionalni dizajn krajnjeg proizvoda. Najčešće se generira iz CAD modela – tzv. CADBOM-a. CADBOM-om se definira samo ono što je konstruirano unutar CAD alata (bez npr. masti, ulja, ljepila, itd. – naknadno se dodaje unutar EBOM-a). Struktura EBOM-a obično prati strukturu CAD modela i prilikom modeliranja unutar CAD alata važno je voditi računa o samoj metodologiji rada i strukturi koja će se kasnije koristiti za kreiranje sastavnice.
  2. Proizvodna sastavnica (engl. MBOM – Manufacturing Bill of Materials) je lista svega što je potrebno da bi se proizveo proizvod koji je definiran EBOM-om (npr. razni strojevi, alati, proizvodne operacije, radne upute, itd.)
  3. Servisna sastavnica (engl. SBOM – Service Bill of Material) se sastoji od informacija koje su potrebne za servisiranje proizvoda (npr. lista servisnih dijelova, upute za servisiranje, itd.
  4. Ostale sastavnice (prodajna sastavnica, sastavnica standardniih dijelova,…)
oseba pogleda kosovnico

Sastavnice imaju svoju hijerarhijsku strukturu koja može biti jednorazinska (engl. Single-level BOM) ili višerazinska (eng. Multi-level BOM). Jednorazinska struktura sastavnice prikazuje samo jednu razinu sklopova ili pod sklopova dok s višerazinskom sastavnicom moguće je dobiti uvid u sve dijelove sklopa ili pod sklopa od kojeg je načinjen proizvod.

Jednorazinski BOM (Single-level BOM)

 

Višerazinski BOM (Multi-level BOM)

S kompleksnošću proizvoda javlja potreba za tzv. 150%BOM-om ili cjelovitom sastavnicom. 150%BOM sadrži sve konfiguracije jednog proizvoda i redefiniranim filterima moguće je generirati različite konfiguracije istog proizvoda.

Tijekom cijelog procesa kreiranja sastavnica potrebno je kvalitetno upravljati istima. Upravljati životnim ciklusom i promjenama kroz koje prolazi svaka od sastavnica unutar organizacije zahtjevan je i kompleksan zadatak. Tu zadaću obavlja PLM.

U slijedećim blogovima biti će osvrta na povijesni razvoj sastavnica i detaljnije opisati pojedine pojmove vezano uz sastavnicu.

Želim znati više

Kako maksimalno iskoristiti proizvodne kapacitete?
Za maksimalno iskorištavanje proizvodnih kapaciteta, koristite rješenje DELMIA Advanced Planning
Koliko košta digitalna transformacija?
Preširoko i premalo definisano pitanje, reći će mnogi. Ipak, praksa je pokazala da se upravo to
Infografika integracije CAD, PLM i ERP sustava
Da li vašoj kompaniji treba PLM ili ERP?
I PLM i ERP imaju osnovni poslovni model koji se zasniva na vlasništvu podataka. Stoga i ERP i PLM