Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions

Centar znanja

Reuse Pattern je naredba unutar Assembly Design modula (modul za projektiranje sklopova) koja omogućava kreiranje više instanci od jedne komponente ili podsklopa, pomoću Pattern-a koji je kreiran u Part-u.
CATIA V5 Tips & Tricks: Reuse Pattern
Reuse Pattern je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi vam
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Dodavanje teksta (gravure) na Part
Dodavanje teksta (gravure) na Part je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo
. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela, na pogledu je još ručno dodan Center Line (3 puta).
CATIA V5 Tips & Tricks: Hole Dimension Table
Hole Dimension Table je nastavak serijala savjeta CATIA V5 Tips & Tricks koju ćemo objaviti kako bi