CATIA V5 - Surface to solid konverzija

Konverzija Surface u Solid je vrlo jednostavan proces. Potrebno je imati zatvorene površine te koristiti funkciju Close Surface  close_surface_icon unutar Part Design okruženja. Pre toga potrebno je pomoću funkcije Join join_icon spojiti sve površine. Rezultat je Solid
Ponekad se prilikom kreiranja Solid-a javlja sljedeća greška:

catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_error

Iako se čini da su sve površine spojene, odnosno zatvorene to ne mora biti slučaj. Kako bi to provjerili potrebno je prebaciti se ponovno u Generative Shape Design okruženje, zatim selektirati funkciju Boundary te kliknuti na površinu.


catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_2

Funkcija Boundary će kreirati granicu oko otvorene konture (označeno zelenom bojom). Ovo neće riješiti problem otvorenih površina ali će ukazati na koje područje modela se treba fokusirati kako bi se zatvorila površina.

 
Ukoliko je površina zatvorena, sistem neće kreirati Boundary i izbaciće sljedeću grešku: 
catia_v5_prevodenje_solida_u_povrsine_3