CATIA V5 – Solid Combine

Solid Combine funkcija  solid_combine_funkcija_ikona omogućuje kreiranje solid-a, kao presjeka između dva ili više virtualno ekstrudiranih profila. Potrebno je kliknuti na ikonu Solid Combine  solid_combine_funkcija_ikona 
Otvara se novi prozor gdje treba definirati profile.

solid_combine_funkcija
Ovdje je selektiran Sketch.1 za prvu komponentu koja će biti ekstrudirana te Sketch.2 za drugu komponentu. Sketch mora sadržavati zatvoreni profil. Ukoliko se pokrene naredba Solid Combine a prethodno nisu definirani profili, iste je moguće definirati klikom na ikonu solid_combine_ikona_za_definisanje_profila  uz polje Profile.

Komponente koje se mogu selektirati:

  • Sketch
  • Surface
  • Sketch sub-element
  • 3D Planar Curve
Također je moguće koristiti kontekstualne naredbe za kreiranje komponenti:
  • Create Sketch
  • Create Fill
  • Create Join
  • Create Extract
 
kontekstualne_naredbe_za_kreiranje_komponenti
  

Solid Combine funkcija izračunava presjek virtualno ekstrudiranih profila. Po default-u je smjer ekstrudiranja ortogonalan na ravninu Sketch-a. Nakon što su selektirana oba profila automatski se prikazuje preview generiranog solid-a.

Ukoliko se isključi opcija Normal to profile, moguće je definirati smjer ekstrudiranja i time mijenjati krajnji rezultat. Na slici dolje za prvi profil odabran je smjer ekstrudiranja (Sketch.3/Edge.3) koji nije ortogonalan na ravninu Sketch-a.solid_combine_funkcija_2

Klikom na OK dobiva se krajnji rezultat.solid_combine_funkcija_3