CATIA V5 – Rad sa velikim sklopovima

Upravljanje velikim sklopovima u CATIA V5 programskom rješenju može biti vrlo zahtjevno. Čak i uz korištenje iznimno jakih računala, rad sa velikim sklopovima često dovodi do rušenja sustava uz obavijest “Click OK to terminate“. Ovdje su dane preporuke za optimizaciju sustava, kako bi se rušenje programa svelo na minimum i olakšao rad sa velikim sklopovima.

          A. Cache System 

Aktiviranje Cache-a drastično poboljšava performanse sustava. Kada je aktiviran ovaj mod, CATIA učitava sve dijelove nekog sklopa u vizualizacijskom načinu rada. Vizualizacijski način rada ne učitava cijelu povijest pojedinog dijela, već samo vizualizaciju, pa je opterećenje memorije računala bitno niže.

Da bi se aktivirao Cache System potrebno je kliknuti na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure te zatim u izborniku uključiti opciju Work with the cache system. Pored toga potrebno je postaviti lokaciju za Cache direktorij, te postaviti maksimalnu veličinu direktorija ovisno o dostupnim resursima.

Zatim je potrebno kliknuti Ok i ponovno startati program. Sljedeći put kada otvorite sklop, CATIA će učitati sve dijelove u vizualizacijskom modu. Ukoliko želite editirati pojedini Part potrebno ga je prebaciti u Design mode, što se radi desnim klikom na Part te zatim Representations / Design Mode.

          B. CGR Management

 Možete optimizirati CGR format datoteke za velike sklopove. Kako bi to optimizirali potrebno je kliknuti na Tools / Options / Infrastructure / Product Structure te zatim kliknuti na izbornik CGR Management.

          C. Display options

Ugađanjem nekih postavki prikaza performanse mogu biti poboljšane u velikoj mjeri. Postavke se određuju klikom na Tools / Options / General / Display. Preporučuje se isključiti opciju Occlusion culling, postaviti 3D Accuracy na 0.1 (povećanje vrijednosti poboljšava performanse), povećati Level of Detail while Moving (povećanje vrijednosti poboljšava performanse), povećati Pixel culling while Moving (povećanje vrijednosti poboljšava performanse).

          D. Disable Automatic Saving

Prema zadanim postavkama CATIA automatski pohranjuje podatke svakih 30 min. Tijekom pohrane resursi se značajno smanjuju, odnosno sustav se usporava. Automatsko pohranjivanje podataka moguće je isključiti klikom na Tools / Options / General te u postavkama Data save uključiti opciju No automatic backup.

          E. Stack size

Stack size je broj “Undo“ operacija dodijeljen CATIA session-u. Reduciranjem ovog broja povećava se kapacitet memorije a time i performanse. Za postavljanje vrijednosti je potrebno kliknuti na karticu PCS unutar izbornika General.

          F. Product Visualization Representation

Otvaranje sklopova na način da su sve komponente deaktivirane, te se naknadno aktiviraju po potrebi, poboljšat će iskoristivost memorije. Kako bi promijenili ovu postavku potrebno je uključiti opciju Do not activate default shapes on open unutar izbornika Product Visualization (Tools / Options / Infrastructure / Product Structure).


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks