CATIA V5 – Kreiranje presjeka i djelimičnog presjeka

Aktiviranjem alata Broken view, isključuje se mogućnost izrade presjeka i djelimičnih presjeka. Na osnovu toga u ovom tekstu biće riječi o tome, zapravo o načinu na koji se može uraditi.


Create section and partial section view_1
U ovom primjeru se koristi jedan dio koji je skraćen na odgovarajuću dimenziju i na tom djelu biće urađen presjek i djelimični presjek sa ažuriranim skraćenjem u datoj projekciji. Na slici je prikazana paleta alata VIEW, u kojoj se jasno vidi da su alati za presjeke neaktivni.
Create section and partial section view_2
Postupak izrade presjeka i djelimičnog presjeka zasniva se na korištenju alata Add 3D Clipping. Aktiviranjem Add 3D Clipping, otvara se prozor sa 3D modelom, u kome je potrebno definisati odgovarajući presjek ili djelimični presjek. Takođe postoji i jedna napomena, a to je, da se ovaj cijeli postupak odnosi na samo tu projekciju koja je selektovana ili definisana kao mjesto rada.

U prozoru je potrebno podesiti Clipping Mode, iz padajućeg menija selektovati Clipping Box, poslije čega sljedi prikaz kao na slici.


Create section and partial section view_3


Na slici je prikazana kocka oko modela sa zelenim tačkama, kao i plava strelica. Plava strelica predstavlja pogled na projekciju koja je izabrana, a zelene tačke predstavljaju mjesta za ručnu manipulaciju pogleda na model. Takođe u dnu prozora postoji i numerička manipulacija.

Pomoću ovih manipulacija, kako ručnih tako i numeričkih, definiše se mjesto presjeka. Klikom na create generiše se presjek u crtežu, nakon čega je urađen presjek.


Create section and partial section view_4Create section and partial section view_5


Potrebno je naglasiti da je iz ovog presjeka moguće uraditi projekciju standardnim postupkom.


Create section and partial section view_6


Djelimični presjek se može uraditi na taj način tako što se definiše mjesto na modelu, tačnije ono mjesto koje treba da bude prikazano.


Create section and partial section view_7Create section and partial section view_8


Kada se definiše mjesto djelimičnog preseka klikom na create, on se generiše u crtežu (svaki presjek je promjenljiv, potrebno je samo selektovati i aktivirati alat.)


Kliknite ovdje za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva