CATIA V5 - Pozicioniranje rupe

Sljedeći primjer pokazuje kako se može pozicionirati otvor, odnosno rupa, na jednom cilindričnom dijelu. Cilindrični dio je prečnika 100mm i visine 300mm. Na jednoj čeonoj strani ovog cilindra kreirana je rupa koja je koncentrična sa samim dijelom, prečnika 20mm i dubine 50mm. Rupa je kreirana pomoću alata Hole.


Pozicioniranje rupe 1          Pozicioniranje rupe 2


Ukoliko želimo da pomjerimo otvor na mjesto koje je odgovarajuće, to se postiže duplim klikom na isti, nakon čega se otvara prozor Hole Definition. Postavljene dimenzije su one koje smo zadali, kao i ikonica (Positioning Sketch) koja se koristi za pozicioniranje rupe.


Pozicioniranje rupe 3


Klikom na Positioning Sketch prelazimo u 2D okruženje ili sketch, u kome je prikazana jedna tačka koja predstavlja centar kružnice koja formira rupu.


Pozicioniranje rupe 4


Ova bijela tačka, koja predstavlja centar kružnice, može se ručno pomjerati, a takođe se može definisati koordinatama na x i y osi pomoću Constraint alata.


Pozicioniranje rupe 5      Pozicioniranje rupe 6


Nakon pomjeranja tačke, klikom na Exit Workbench, prelazi se u 3D okruženje, gde se automatski modifikuje položaj otvora.


Pozicioniranje rupe 7


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva