CATIA V5 – Positioned Sketch vs. Sliding Sketch

Sliding Sketch omogućuje korisnicima da brzo skiciraju 2D geometriju u CATIA V5. U većini slučajeva je to dovoljno, međutim Sliding Sketch korisniku ne nudi kontrolu nad dva vrlo važna obilježja Sketch-a, ishodištu i orijentaciji. Ishodište ovog tipa Sketch-a je uvijek projekcija ishodišta koordinatnog sustava samog Part-a, ortogonalno na ravninu Sketch-a.

Ishodište Sketch-a u CATIA-i v5

Nedostatak Sliding Sketch-a je što naknadno nije moguće promijeniti ishodište i orijentaciju, a često se i naknadna promjena ravnine Sketch-a ne može napraviti smisleno (osim u slučaju kada je nova ravnina paralelna sa trenutnom ravninom Sketch-a).


Sljedeći primjer prikazuje razliku u upotrebi Sliding i Positioned Sketch-a.


Paralelni prikaz Sliding i Positioned Sketch-a u CATIA-i V5

Crveni Sketch je rađen kao Sliding dok je zeleni rađen kao Positioned. Sada ćemo kreirati dva Pocket-a, od svakog Sketch-a po jedan te imamo stanje kao na slici dolje.

Izrada Pocket-a od Sliding i Positioned Sketch-a u CATIA-i V5

Sada ćemo promijeniti Sketch Support za Sliding Sketch, i za ravninu odabrati bočnu stranicu modela. Kao što se vidi na slici dolje geometrija Sketch-a je izvan 3D modela i ne može se na jednostavan (brz) način naknadno pozicionirati.

Sketch Support za Sliding Sketch u CATIA-i V5

Klikom na OK pojavljuje se uskličnik u stablu modela, budući da Pocket ne prolazi kroz prvotno kreirani Pad.

Upozorenje u stablu modela da Pocket ne prolazi kroz Pad

Sada ćemo promijeniti Sketch Support za Positioned Sketch, i za ravninu odabrati bočnu stranicu modela. Ovdje imamo kontrolu nad ishodištem i orijentacijom Sketch-a. Za ishodište, odnosno orijentaciju imamo na raspolaganju niz mogućnosti selektiranja postojeće geometrije. Također je moguće okrenuti H ili V os Sketch-a ili ih međusobno zamijeniti.

Sketch Support za Positioned Sketch u CATIA-i V5

Nakon što kliknemo OK, primjećujemo da smo uspješno promijenili ravninu Sketch-a a time i položaj Pocket-a.

Uspješna promjena ravnine u Sketch-u i položaja Pocket-a u CATIA-i V5

Glavna prednost Positioned Sketch-a je mogućnost naknadne izmjene ravnine, ishodišta i orijentacije Sketch-a, čime možemo jednostavno i brzo utjecati na izmjene modela. 


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks