CATIA V5 – Part Design Features Recognition

Funkcija Part Design Feature Recognition Funkcija Part Design Feature Recognition omogućuje modificiranje modela, iako su njegove inicijalne specifikacije izgubljene ili nisu dostupne. Pomoću ove funkcije moguće je (makar djelomično) rekreirati specifikacije stabla, koje kasnije omogućuju jednostavnije izmjene modela.

Sljedeći jednostavni primjer prikazuje osnovne značajke ove funkcije. Slika dolje prikazuje model koji ne sadrži specifikacije pojedinih feature-a u stablu (nema povijest), što nastaje onda kada se body kopira iz jednog modela u drugi bez linka.part_design_feature_recognition

Klikom na ikonu Manual Feature Recognition  part_design_feature_recognition_ikona moguće je ručno prepoznavanje pojedine značajke modela. Otvara se novi prozor gdje se može izabrati feature (Pad, Pocket, Holes, Fillets, Chamfers, Shaft, Groove, Boolean, Draft). Na slici dolje izabrana je rupa (Holes), zatim je selektirana cilindrična površina rupe. Za potvrdu je potrebno kliknuti na Apply. U stablu je dodan feature Hole.1. Sustav ne prikazuje rupu budući je automatski pozicioniran u Solid.1. Kako bi vidjeli rupu potrebno se pozicionirati u Body.1 (Define in wok object).

pozicioniranje_u_body1_define_in_wok_object


Publikacije i ograničenja ne mogu biti prepoznati tijekom procesa prepoznavanja. Sketch je kreiran kao pozicioniran i nije asocijativan. Kako bi ga napravili asocijativnim potrebno ga je povezati sa planarnom površinom modela ili ravninom.

Na isti način moguće je prepoznati fillet-e. Potrebno je u izborniku označiti Fillets i selektirati površinu. Ovdje je dovoljno selektirati prednju zaobljenu površinu a sustav je automatski prepoznao ostale 4 površine koje zajdeno sa selektiranom čine jedan fillet. Klikom na Apply završava se naredba. Ako se sada pozicioniramo u Body.1 prepoznata rupa i zaobljenje vidljivi su na modelu kao i u stablu, te ih je moguće editirati.


pozicioniranje_u_body1_fillet


Pored manualnog prepoznavanja pojedinih značajki modela, moguće je i automatsko prepoznavanje klikom na ikonu Automatic Feature Recognition  ikona_automatic_feature_recognition . Na ovaj način moguće je prepoznati Hole, Fillet i Chamfer. Na slici dolje u izborniku su selektirani Fillets i Chamfers. Sustav je prepoznao sve Fillet-e te su dodani u stablo.filleti_dodati_u_stablo


U pojedinim slučajevima automatsko prepoznavanje zaobljenih ili skošenih bridova neće uspjeti. To je zbog činjenice da je automatsko prepoznavanje usko povezano sa geometrijskim svojstvima kao što su uglatost ili proporcija (u slučaju skošenih bridova). U primjeru na slici dolje fillet (crvene boje) neće biti automatski prepoznat zbog premale vrijednosti kuta. Kako bi se riješio taj slučaj potrebno je koristiti funkciju Manual Feature Recognition.


manual_feature_recognition


Kod kompleksnijih modela korisna je opcija Local Feature Recognition koja omogućuje prepoznavanje značajki na određenom dijelu modela, umjesto na cijelom modelu. Potrebno je u Automatic Feature Recognition izborniku uključiti opciju Local Feature Recognition. U polju Chain Up to face treba selektirati limitirajuće površine (u ovom slučaju 3 površine cyan boje), u polju Selected Faces dovoljno je kliknuti jednu površinu (Face) i sustav će automatski dodati sve ostale, poštujući zadane 3 površine kao limitirajuće. Uključena je opcija All s kojom sustav pretražuje sve značajke modela odjednom.sistem_pretrazuje_sve_elemente_modela_odjednom


Pored manualnog i automatskog prepoznavanja značajki, klikom na ikonu Part Analysis  part_analysis_ikona moguće je grafički identificirati Fillets i/ili Rounds. Izbornik Part Analysis podijeljen je u dva dijela, lijevi dio odnosi se na Rounds analizu a desni na Fillets analizu. Potrebno je selektirati body i izabrati boje.
selektovanje_i_biranje_bojeselektovanje_i_biranje_boje_2

Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks