CATIA V5 – Overload Properties funkcija

Funkcija Overload Properties je vrlo korisna prilikom izrade sklopnog nacrta. Ponekad se javlja potreba da se unutar određenog pogleda na nacrtu ne prikazuju svi dijelovi (zbog jasnoće prikaza), što se jednostavno može postići korištenjem Overload Properties funkcije. Nadalje, moguće je određene dijelove u presjeku (vijci, matice) prikazati bez šrafure, s prikazom nevidljivih bridova ili bez. Pored toga, tu je moguće postaviti i grafičke atribute za pojedine komponente (boja, tip i debljina linija).

Sljedeći primjer prikazuje korištenje Overload Properties funkcije na nacrtu jednostavnog sklopa. Ovdje je kreiran samo jedan pogled (Top view) te je napravljen presjek A-A kako je prikazano na slici dolje. Kao što se može vidjeti sustav automatski dodaje šrafuru na sve dijelove u presjeku.


koriscenje_overload_properties_funkcije_na_crtezu_jednostavnog_sklopa

Kako bi pokrenuli Overload Properties potrebno je desnom tipkom miša kliknuti na View, zatim na View Object te na Overload Properties.


pokretanje Overload Properties


Otvara se novi prozor gdje je potrebno redom označiti dijelove za koje se želi urediti Overload Properties. Dijelovi su zatim vidljivi u prozoru, da bi se neki dio editirao treba ga selektirati i kliknuti na Edit. Također, moguće je editirati i više dijelova odjednom (pomoću tipke CTRL radi se multiselekt) ukoliko će imati iste atribute.

editovanje i više delova odjednom


Klikom na Edit otvara se novi prozor gdje je moguće isključiti opciju Cut in section views (korisno za vijke i matice), koja je po deafult-u uključena. Također može se isključiti opcija Use when projecting, što znači da selektirani dijelovi neće biti prikazani u tom pogledu. Represented with hidden lines prikazuje nevidljive bridove.


Cut in section views

Nakon što je isključena opcija Cut in section views i klikom na OK View se ažurira i sada označeni vijci i matice nisu šrafirani.

Pored toga moguće je promijeniti boju, tip i debljinu linije za pojedine dijelove (može biti korisno kod izrade screenshot-ova za prezentacije).


Menjanje boje Overload Properties Overload properties menjanje boje

Drafting Properties za pojedini dio moguće je postaviti i u 3D desnim klikom na Part te zatim na Properties, pa u tab-u Drafting


Drafting Properties

Drafting Properties moguće je aktivirati na dva načina:

  • Tools / Options / Mechanical Design / Drafting → U tabu View uključiti opciju Apply 3D specifications
  • Desni klik na View, zatim u Properties uključiti opciju 3D spec

Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks