CATIA V5 – Multi-sections solid

Multi-sections solid  Multi-sections solid može se kreirati spajanjem dva ili više presjeka uzduž izračunate ili pak korisnički definirane vodeće krivulje. Značajka može biti kreirana pomoću jedne ili više vodećih krivulja. Rezultat je zatvoreni volumen.

Klikom na ikonu  Multi-sections solid pokreće se funkcija i otvara se prozor u kojem je potrebno definirati profile (presjeke) koje želimo spojiti. Profili se ne smiju sjeći međusobno. Klikom na Preview može se vidjeti kako će izgledati generirani solid.

generisani_solid
Smooth parameters


smooth_parameters

U Smooth parameters izborniku možete uključiti sljedeće opcije:

 • Angular correction – zaglađuje Multi-sections solid duž referentne vodeće krivulje. To je potrebno onda kada se pojavljuju diskontinuiteti s obzirom na tangencijalnost spine krivulje ili normalne na referentnu vodeću krivulju. Ujednačavanje će biti napravljeno za sve diskontinuitete kod kojih je vrijednost kutnog odstupanja manja od 0.5 ⁰, što pomaže generiranju feature-a više kvalitete.
 • Deviation – zaglađuje odstupanja od referentne vodeće krivulje

Ako koristite obje korekcije nije zajamčeno da će spine krivulja biti zadržana unutar danih tolerancija.


Spine

U tab-u Spine moguće je izabrati Spine krivulju koja se inače automatski izračunava. Treba imati na umu sljedeće:

 • Preporučuje se da Spine krivulja bude normala na svaku ravninu presjeka te da bude tangencijalno kontinuirana. U protivnom može doći do nepredvidljivih rezultata
 • Ako ravnina koja je normala na Spine presijeca jednu od vodećih krivulja u dvije točke preporuka je da se uzima točka koja je bliže Spine krivulji

spine


Coupling

U tab-u Coupling na raspolaganju je nekoliko tipova spajanja krivulja:

 • Ratio – krivulje su povezane u skladu sa omjerom zakrivljenosti apscisa
 • Tangency – krivulje su povezane u skladu s točkama tangencijalnog diskontinuiteta. Ukoliko taj broj točaka nije isti za obje krivulje one ne mogu biti spojene pomoću ove opcije
 • Tangency then curvature – krivulje su povezane u skladu s točkama diskontinuiteta s obzirom na zakrivljenost. Ukoliko nije isti broj točaka za obje krivulje one ne mogu biti spojene na ovaj način
 • Vertices – krivulje su spojene prema njihovim vrhovima. Ukoliko nemaju isti broj vrhova ne mogu biti povezane pomoću ove opcije 


coupling

Guides

U polju Guides moguće je unijeti vodeće krivulje: Krivulje koje se koriste moraju biti spojene ukoliko se sastoje od više krivulja (Join). Moguće je urediti referentne elemente klikom na pojedini element gdje se nude opcije Replace, Remove i Add. Po deafult-u sustav sam izračunava Spine krivulju, ali moguće je u tab-u Spine unijeti jednu od vodećih krivulja kao Spine krivulju.U polju Guides moguće je unijeti vodeće krivulje: Krivulje koje se koriste moraju biti spojene ukoliko se sastoje od više krivulja (Join). Moguće je urediti referentne elemente klikom na pojedini element gdje se nude opcije Replace, Remove i Add. Po deafult-u sustav sam izračunava Spine krivulju, ali moguće je u tab-u Spine unijeti jednu od vodećih krivulja kao Spine krivulju.

guides

Relimitation

Relimitation tab omogućuje specificiranje početnog i krajnjeg limita Multi-sections solid-a.

relimitation

Moguće je izabrati da se Multi-sections solid ograniči samo na početnom presjeku, krajnjem presjeku, oba presjeka ili nijednom:

 • Kada su uključena oba presjeka Multi-sections solid je ograničen sa danim presjecima
 • Kada su isključena oba ili jedan presjek Multi-sections solid kreiran je uzduž Spine krivulje:
  • Ako je Spine krivulja definirana od strane korisnika Multi-sections solid limitiran je ekstremima Spine krivulje
  • Ako je Spine krivulja izračunata automatski, i nisu postavljene vodeće krivulje, Multi-sections solid limitiran je početnim i krajnjim presjekom
  • Ako je Spine krivulja izračunata automatski, i postavljene su vodeće krivulje, Multi-sections solid limitiran je ekstremima vodeće krivulje

Ako se Multi-sections solid kopira i ubaci u neku drugu instancu (copy/paste), Sketch-evi se ne dupliciraju. Duplicirana značajka upućuje na već postojeće Sketch-eve. Ovo je svojstvo specifično za Multi-sections solid. Za Pad, Shaft i mnoge druge značajke Sketch se duplicira kad se duplicira značajka.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks