CATIA V5 – Losing File Association

Dassault Systemes često donosi nova izdanja CATIA V5. CATIA izdanje V5-6R2016 (koje se često naziva R26) koristi manji broj firmi. Razlog su brojna ograničenja radnog okruženja. Velike firme većinom ne rade nadogradnju na svaku novu verziju softvera, nego se za to odlučuju u višegodišnjim ciklusima, izbjegavajući eventualne probleme koji mogu nastati zbog nekompatibilnosti sa prijašnjim verzijama.

Kada se korisnik odluči na nadogradnju sustava s npr. CATIA V5R20 na CATIA V5-6R2014 (R24) u instalacijskom direktoriju (obično je to C:\Program Files\Dassault Systemes za WIN64 sustav) naći će dvije instalacije CATIA V5. To se prikazuje kao dvije odvojene instalacije u direktorijima B20 i B24 za CATIA V5R20 i CATIA V5-6R24, respektivno. Ukoliko korisnik nema potrebu za starijom varijantom softvera u mogućnosti je deinstalirati i ukloniti direktorij B20.

Problem s kojim se korisnik može suočiti je da se ikone ne prikazuju kao standardne CATIA ikone./ikone_se_ne_prikazuje_kao_standardne_u_catia_softveru

S ciljem da se riješi problem potrebno je napraviti sljedeće korake:

  1. Otvoriti exe (kao administrator!)
  2. Promijeniti direktorij u cmd prozoru upisivanjem “CD /code/bin” (najčešće je to CD C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64\code\bin) te zatim pritisnuti Enter.
  3. U sljedećoj liniji upisati “CNEXT.exe /regserver” i stisnuti Enter.
  4. Izgledati će kao da nije napravljeno ništa i prikazat će se sljedeća linija. Sada je potrebo restartati računalo.

resavanje_catia_problema_kroz_cmd

 

S ovim bi problem trebao biti riješen i ikone bi se trebale normalno prikazivati.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks