CATIA V5 – Kreiranje kataloga 2D elemenata

Na tehničkoj dokumentaciji često se ponavljaju standardni elementi kao što su razne napomene, tehnički simboli, upozorenja i sl. Kako bi uštedjeli vrijeme korisno je napraviti katalog standardnih 2D elemenata. Katalog se s vremenom može nadopunjavati i mijenjati.

Za kreiranje kataloga potrebno je otvoriti novi Drawing i u njemu novi Detail Sheet.

Ikona New Detail Sheet u CATIA-i V5

Prilikom otvaranja Detail Sheet-a automatski je kreiran i jedan View u kojem je potrebno napraviti detalj odnosno standardni 2D element. Za svaki sljedeći detalj potrebno je dodati novi View klikom na ikonu u alatnoj traci. Detalj može biti tekstualni, grafički ili kombinirani. 

Dodavanje 2D elementa u katalog u CATIA-i

Detalj treba biti rađen u mjerilu 1:1, što se može vidjeti desnim klikom na detalj te zatim na Properties. Svakom detalju se automatski dodjeljuje ime: 2D Component.1, 2D Component.2, itd. Ime je moguće promijeniti desnim klikom na okvir detalja ili u stablu pa u izborniku Properties

Uređivanje mjerila 2D elemenata u CATIA-i V5

Nakon što su definirani svi detalji, nacrt je potrebno snimiti prvo kao CATDrawing a zatim i kao Catalog.

Spremanje kataloga u CATDrawing i catalog formatu

Kada vam sljedeći put prilikom izrade nacrta zatreba neki od detalja, kliknite na ikonu Catalog Browser Ikona Catalog Browser u CATIA-i V5  kako bi pozvali spremljeni katalog.

Unos kreiranog kataloga 2D elemenata u CATIA-u V5

Duplim klikom elementi se dodaju na nacrt. Moguće je dodati neograničen broj elemenata. Ukoliko želite na nacrtu modificirati pojedini detalj potrebno je desnim klikom na detalj izabrati opciju Explode 2D Component.

Explode 2D Component opcija u CATIA-i V5


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks