CATIA V5 – Kotiranje i pozicioniranje kota

Kotiranje crteža kao jedna od glavnih aktivnosti u izradi tehničke dokumentacije predstavlja veoma odgovoran i zahtjevan posao, te se na osnovu toga javlja velika potreba za alatima koji omogućavaju bržu i lakšu izradu tehničke dokumentacije.

Postoje dva načina kotiranja. Prvi način je ručni, korištenjem klasičnog toolbara Dimensioning, tačnije odgovarajućim funkcijama iz ovog toolbara.


Kotiranje i pozicioniranje kota

Kotiranje i pozicioniranje kota 2


Drugi način je pomoću funkcije Generating Dimensions, koja generiše kote prema kotama napravljenim u sketch-evima u Part Design-u. Ovaj način znatno se olakšava i ubrzava proces kotiranja, ali se pri tom neke kote preklapaju, nisu pozicionirane kako treba i sl., te ih stoga treba modifikovati.


Kotiranje i pozicioniranje kota 3

Kotiranje i pozicioniranje kota 4


Nakon generisanja kota postoji mogućnost da CATIA automatski rasporedi kote upotrebom funkcije u padajućem meniju Tools - Positioning - Dimension Positioning. Selektovanjem odgovarajuće ikone program će sam rasporediti kotne linije na određenu udaljenost. Te udaljenosti možemo podesiti u Tools - Options - Drafting - Dimensions - Line-up.


Kotiranje i pozicioniranje kota 5


Drugi način je poluautomatski, dimenzije možemo pozicionirati funkcijom Line-up. Nakon klika na kotu potrebno je selektovati referentni element u odnosu na koji će se pozicionirati selektovana kota. Tada se pojavi prozor u kojem definišemo udaljenost i/ili ugao.


Kotiranje i pozicioniranje kota 6                                                       Kotiranje i pozicioniranje kota 7


Postoji i vjerovatnoća da neke od potrebnih kota nisu generisane. Njih možemo kreirati naknadno nekom od funkcija unutar toolbara Dimensions.


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva