CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak

1.Na slici je prikazan pogled ploče sa 30 rupa.


CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak


2. Kako bi mogli da napravimo tablicu sa koordinatama centra rupa potrebno je da selektujemo rupe na crtežu.


CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak 2


3. Odlaskom na Dimensioning > Hole Dimension Table otvara nam se novi prozor.


CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak 3


4. Klikom na dugme pored opcije Sort table Content otvara nam se pomoćni prozor. Opcija Sort by treba da bude podešena kao na slici.


CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak 4


5. Klikom na Close, na pomoćnom prozoru a potom na OK na glavnom prozoru menija dobijamo formiranu tablicu sa koordinatama centra rupa i njihovim prečnikom.


CATIA V5 – Kako napraviti tablicu sa koordinatama centra rupa u odnosu na koordinatni početak 5


Kliknite ovde za ostala CATIA V5 Tips & Tricks uputstva