CATIA V5 – Hole Dimension Table

Prilikom kreiranja nacrta često se javlja potreba da se položaj rupa i pripadajući promjeri prikažu u tablici. To je čest slučaj kada određeni pogled na nacrtu sadrži puno rupa, te bi pojedinačno kotiranje svake od njih bilo vrlo nepregledno, tim više ako rupe nisu u nekom pattern-u.

Sljedeći primjer prikazuje kako generirati tablicu sa položajem i pripadajućim promjerima rupa. Na jednostavnom modelu kreirano je nekoliko rupa koje nisu u pattern-u, tj. “razbacane“ su po površini bez nekog logičnog rasporeda, te je na nacrtu napravljen pogled dolje desno. Pored rupa koje su generirane iz 3D modela na pogledu je još ručno dodan  Center Line (3 puta).
catia_v5_hole_dimension_table


Tablica se generira klikom na ikonu  hole_dimension_table_ikona . Prije toga potrebno je selektirati sve rupe, a u ovom slučaju selektirana su i sva tri Center Line-a. Zatim se pokrene naredba klikom na ikonu.


hole_dimension_table_tablica


Otvara se izbornik gdje se može unijeti naziv tablice (polje Title). U polju Columns bira se tip označavanja rupa (A, B, C, … ili a, b, c, … ili 1, 2, 3, …). U polju Titles može se označiti što će pisati uz referentne vrijednosti položaja rupa (najčešće REF.). Potrebno je još označiti ono što se želi unijeti u tablicu (položaj X, položaj Y, promjer).

Opcija Transpose Table će međusobno okrenuti redove i kolone u tablici.

sort_hole_dimension_table_catia_v5
Opcija Sort Table Content služi za sortiranje sadržaja, ukoliko se uključi potrebno je zatim kliknuti na ikonu  sort_table_content_ikona gdje se može definirati po kojim parametrima će se sortirati rezultati u tablici i da li će to ići po rastućim ili padajućim vrijednostima. 
Opcija Split Table služi za razdvajanje tablice na dva dijela, gdje se može definirati maksimalni broj redova ili maksimalna visina tablice.  
table_split_hole_dimension_table_catia_v5

Opcija Split Table služi za razdvajanje tablice na dva dijela, gdje se može definirati maksimalni broj redova ili maksimalna visina tablice.

U gornjem dijelu izbornika pomoću ikone Flip Horizontally ili Flip Vertically moguće je okrenuti osi X i Y u odnosu na ono kako je sustav postavio po default-u. Nakon što su postavljeni svi parametri klikom na OK generira se tablica.


hole_dimension_table_catia_v5_hole_positions


Svakoj rupi na pogledu dodijeljena je referenca (A, B, C,…) odgovarajuća onoj u tablici. Može se primijetiti da je u tablici generiran i položaj ručno dodanih Center Line-a (J, K, L), naravno ovdje je promjer 0.


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks