CATIA V5 – Enhanced Scene

Alat za kreiranje scena u sklopu je koristan i jednostavan za rukovanje, a omogućuje vam da kreirate više različitih konfiguracija sklopa. Ovladavanje ovim alatom olakšava prikazivanje složenih sklopova na nacrtima, te u mnogim slučajevima skraćuje vrijeme izrade nacrta. Velika prednost očituje se prilikom prikazivanja sekvenci montaže. 

Prednosti rada sa scenama:

 • Uvijek radite na jednom dokumentu
 • Ne morate napraviti kopije kako bi prikazali drugačiji raspored ili svojstva geometrije
 • Korištenjem scena možete kreirati prezentacijske ili filmove montaže
 • Ažuriranjem sklopa automatski se ažuriraju i sve scene
 • Možete dodati neograničen broj scena kako bi prikazali sve detalje
 • Možete jednostavno spremiti trenutno stanje geometrije na zaslonu

 

Ograničenja rada sa scenama:

 • Scene nisu u stanju manipulirati geometrijom koja se nije nalazila u sklopu prije kreiranja scene. To znači da sva geometrija kojom želimo manipulirati mora biti prisutna u sklopu prije kreiranja scene (može biti sakrivena, ali mora biti prisutna)
 • Ako se koristi Full overload mode naknadne promjene geometrije u sklopu neće se reflektirati i na scene
 • Brisanje bilo koje geometrije utječe na sve scene
 • Scene su dostupne samo unutar sklopova (eng. Assembly Design)
 • Proizvod se mora pažljivo strukturirati kako bi se jednostavno kreirale scene pa o tome treba razmišljati i prije početka projekta

Nakon što se aktivira ikona za kreiranje scena: , otvara se prozor u kojem se mora izabrati Overload Mode, pri čemu postoji opcija Partial i opcija Full. Također se isključivanjem opcije Automatic naming može dodijeliti naziv scene. 

Partial Overload Mode dozvoljava naknadno modificiranje sklopa (npr. dodavanje novih komponenti) pri čemu će se te promjene reflektirati i na scenu (nove komponente biti će vidljive i u sceni). Suprotno tome, Full Overload Mode je više nezavisan od sklopa i naknadne promjene na sklopu neće biti vidljive u sceni. 

Nakon što se izabere tip scene klikom na OK se kreira ista. Boja pozadine se mijenja u zelenu. Unutar alata za scene nalazi se ikona Explode:  pomoću koje se mogu razdvojiti svi dijelovi unutar sklopa. Pored toga nalazi se i ikona pomoću koje možemo snimiti trenutno stanje, te ikone pomoću kojih možemo aplicirati atribute scene na sklop i obrnuto. 

Kreirana scena pojavljuje se u stablu unutar Applications/Scenes. Nakon što je scena kreirana više nije moguće promijeniti Overload Mode (Partial/Full). Unutar scene moguće je sakriti pojedine komponente koje ne želimo prikazati na nacrtu. Također, moguće je pomicati dijelove pomoću kompasa (korisno kod izrade uputa za montažu) ili kreirati Exploded view

Prilikom izrade nacrta moguće je za bilo koji pogled promijeniti link sa izvornog sklopa na scenu, desnim klikom na okvir od pogleda ta zatim na Modify links. Nakon toga potrebno je prebaciti se u sklop, kliknuti na scenu te se vratiti na nacrt. U izborniku Link Modification pojavljuje se scena te je potrebno kliknuti Add all, kako bi pogled imao novi link na scenu umjesto na cijeli sklop. 


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks