CATIA V5 - Dizajniranje opruge i prikazivanje u više stanja opterećenja uz pomoć opcije Design table

 1. Kontura opruge se crta u modulu Generative Shape Design.

CATIA_V5_hellix_kreiranje


 1. Od potrebne geometrije za crtanje konture opruge potrebna je početna tačka i osa rotacije. Pozicija tačke nam određuje i prečnik opruge, pa unapred treba voditi računa gde će tačka biti pozicionirana.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_2


 1. Opcijom Helix Curve Definition otvara nam se novi prozor i opcije kojima definišemo konturu opruge.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_3


 1. Nakon definisanja konture opruge prelazimo u Part modul gde je potrebno da uvedemo novu ravan koja će biti definisana uz pomoć početne tačke i same konture opruge. Ova ravan će nam služiti za crtanje profila.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_4


 1. Profil opruge definišemo uz pomoć Sketch-a, a refenrentna ravan je ravan iz tačke 4. Početna tačka i centar profila moraju da budu koincidentni.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_5


 1. Opcijom Rib spajamo profil i konturu i dobijamo oprugu.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_6


 1. Opcijom Design Table kreiramo Excel tabelu u kojoj ćemo definisati parametre opruge koji su nam potrebni kako bi oprugu prikazali u više stanja opterećenja.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_7


 1. Klikom na OK pojavljuje nam se novi prozor u kome biramo parametre koji će biti promenljivi i biti u tabeli.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_8


 1. Klikom na OK kreiramo Excel tabelu sa definisanim parametrima. U drugi red upisujemo druge vrijednosti kako bi vidjeli kako opruga izgleda u neopterećenom stanju. Nakon unosa vrijednosti tabelu moramo da sačuvamo.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_9


 1. Vraćanjem u CATIA i pogledom na stablo jasno vidimo koji su Helix parametri u tabeli. Dvostrukim klikom na parametar otvaramo prozor na kome klikom na tabelu otvaramo ponuđene vrijednosti tog parametra.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_10


 1. Klikom na drugu vrijednost opruga postaje crvena, a zatim klikom na OK dobijamo prikaz opruge sa novim parametrima.

CATIA_V5_hellix_kreiranje_11


 1. Izgled opruge sa novim parametrima

CATIA_V5_hellix_kreiranje-12


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks