CATIA V5 - Display Performance opcija

Ukoliko se prilikom modeliranja koriste predefinirani parametri za Display Performance Options, ponekad se događa da se kružnica prikazuje kao poligon. Ova anomalija nastaje iz razloga što CATIA mora raditi sa zadovoljavajućim performansama i na slabijim radnim stanicama, kao i na jačim

Kako bi popravili prikaz na ekranu, potrebno je promijeniti parametre unutar Tools / Options / General / Display, te zatim u Performance meni. Tu se nalaze dva parametra, koja se mogu modificirati, 3D Accuracy i 2D Accuracy.display_performance
display_performance_2

Kao što se vidi na slici, uz fiksnu vrijednost 0.6 za 3D Accuracy kružnica se prikazuje kao poligon. Smanjivanjem ove vrijednosti prikaz postaje bolji. 3D Accuracy odnosi se na 3D modeliranje, dok se 2D Accuracy odnosi na Drafting modul, i oba popravljaju Display Performance.

3D / 2D Accuracy Proportional izračunava tačnost prikaza prema veličini objekta, što je objekt veći, to je prikaz grublji. Za istu vrijednost, prikaz će uvijek biti finiji za manje objekte, nego za veće.

3D / 2D Accuracy Fixed koristi istu vrijednost za računanje prikaza na svim objektima, odnosno ne varira u ovisnosti o veličini objekta.

Ukoliko performanse radne stanice nisu zadovoljavajuće, prilikom rada sa složenijim (velikim) objektima potrebno je povećati vrijednost za 3D Accuracy, dok se ne postigne ravnoteža između vizualnih i hardverskih performansi.


Da li Vam je članak koristio? Pogledajte i druge CATIA Tips&Tricks.