CATIA V5 – Constraint Tolerance in Sketcher

U sketch-u je moguće dodati, modificirati ili obrisati tolerancije dimenzija, te iste automatski generirati na nacrtu. Toleranciju dimenzije moguće je kreirati na dva načina: 

  • Klikom na ikonu Edit Multi-Constraint u alatu za dimenzioniranje. Otvara se prozor sa svim dimenzijama kreiranim u sketch-u. Potrebno je selektirati dimenziju na koju se dodaje tolerancija i unijeti vrijednosti za gornju i donju toleranciju. 


  • Toleranciju je također moguće dodati koristeći kontekstualni meni, duplim klikom na dimenziju te zatim desni klik u polje Value te zatim Add tolerance. Otvara se novi prozor gdje treba unijeti vrijednosti za gornju i donju toleranciju

Nakon što se dodaju tolerancije na jedan od prikazanih načina, iste se prikazuju u sketch-u. 

Na isti način moguće je modificirati ili pobrisati tolerancije. U 3D moguće je vidjeti tolerancije prilikom editiranja feature-a koji je nastao od sketch-a.

Na nacrtu je moguće automatski prikazati tolerancije kreirane u sketch-u ako se dimenzije kreiraju u automatskom ili step-by-step modu. Potrebno je uključiti opciju With design tolerance


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks