CATIA V5 – Bounding box

Bounding box je vrlo korisna funkcija, posebno u slučaju dijelova složenih oblika. Bounding box predstavlja fizički oblik za određeni objekt, te određuje fizički oblik objekta, koji se može znatno razlikovati u veličini i formi od vizualnog izgleda objekta.

Kako bi se kreirao Bounding box,  potrebno je selektirati Part body ili cijeli Part, te zatim kliknuti na ikonu Measure Inertia  catia_v5_bounding_box_icon . Otvara se prozor Measure Inertia, gdje se mogu iščitati razni podaci poput mase, volumena, površine, momenata tromosti…
catia_v5_bounding_box_1

Međutim, tu se ne prikazuju vrijednosti za Bounding box. Kako bi to vidjeli, potrebno je kliknuti na Customize, te zatim uključiti opciju Principal Axis i kliknuti OK, s čim se zatvara dodatni izbornik.catia_v5_bounding_box_2

Zatim je potrebno otvoriti granu Measure u stablu (ukoliko želimo zadržati sve u stablu potrebno je prethodno u glavnom prozoru uključiti opciju Keep measure).

Na dnu stabla prikazane su vrijednosti BBLX, BBLY, BBLZ koje predstavljaju mjere Bounding box-a.

.
catia_v5_bounding_box_3
Vrijednosti je moguće eksportirati u txt. file, klikom na Export u glavnom prozoru.