CATIA V5 - Sketch analysis

Nakon što završite crtež (eng. sketch) dobro je provjeriti prikladnost sketch-e za daljni rad. Imajući to na umu, potrebno je provjeriti jesu li sve linije i radijusi u skladu s našim željama. Najveći problem predstavlja “otvorenost“ modela odnosno nacrta budući to može biti uzrok nesukladnosti u daljnjem radu te može onemogućiti izradu modela.

Kako bi izbjegli takve probleme, u CATIA-u je integriran vrlo koristan alat koji omogućuje da s jednim klikom provjerite prikladnost sketch-a za daljni rad. S ovim alatom također možemo provjeriti ima li na sketch-u, npr. dvostrukih linija, otvorenih ili nedovršenih profila ili preklapanja.

Kada završimo sketch, pokrenemo Sketch AnalysisSketch Analysis na alatnoj traci

Alat se nalazi unutar modula SKETCHER i namjenjen je otkrivanju pogrešaka na sketch-u.

Alatu lako možete pristupiti putem padajućeg izbornika TOOLS -> SKETCH ANALYSIS, ali i putem alatne trake.
Potom nam se otvori radni prozor s rezultatima analize, a istovremeno se na sketch-u prikažu moguće greške odnosno anomalije. U primjeru na slici 1 možete vidjeti da je model otvoren- zelenom bojom je označena udaljenost između dviju otvorenih točaka, koje su označene plavom bojom.


Primjer rezultata Sketch AnalysisSlika 1: Primjer rezultata Sketch Analysis


Unutar prozora s rezultatima analize, prva kartica GEOMETRY (1) prikazuje opis sketch-a, gdje možemo vidjeti pojedinosti analize i pogreške:

  • U stupcu Geometry (1) se nalazi prikaz opisa profila koji smo nacrtali
  • Rezultati prikazani u stupcu Status pokazuju je li profil otvoren ili zatvoren.Otvoreni profil znači da linije nisu zaključene odnosno spojene.
    Zatvoreni profil znači da je sketch zaključen odnosno zatvoren.
  • U stupcu Comment se nalazi precizan opis profila.
    Ako je profil otvoren piše nam na kojoj su udaljenosti krajnje točke profila. Udaljenost je dana u milimetrima i predstavlja udaljenost između plavih točaka na slici.

Unutar same analize možemo naći dodatne prečace, naziva Corrective Actions, s kojima se mogu popraviti sketch, napraviti pomoćne crte, automatski zatvoriti profil, izbrisati kote i sl.

Treća kartica Diagnostic (2), pokazuje je li skica definirana odnosno jesu li pojedine točke ili linije točno definirane u smislu ishodnišnog/nultog položaja kordinatnog sustava (na slici 1 iscrtano žutom bojom -4).


Kartica DiagnosticSlika 2. Kartica „Diagnostic“ 
Tumačenje pojmova koji se pojavljuju u kartici Diagnostic:
  • ISO-Constrained: definirano u odnosu na početni položaj
  • Under-Constrained: nije definiran u odnosu na početni položaj
 

Nedefinirane točke i linije možete lako pronaći desnim klikom na određenoj točki ili liniji te u padajućem izborniku odabirom Reframe on (5), prikazano na slici 3.


„Reframe on“ u kartici „Diagnostic“

Slika 3. „Reframe on“ u kartici „Diagnostic“


Ova operacija će nam prikazati točno odabranu liniju ili točku, i to na sredini zaslona kako bismo ju lakše pronašli.


Prikaz linije odabrane pomoću funkcije „Reframe on“Slika 4: Prikaz linije odabrane pomoću funkcije „Reframe on“


Ako se u padajućem izborniku odabere Center Graph(6), odabrana linija će nam u stablu modela biti označena narančastom bojom (Slika 5).


Stablo modela prilikom korištenja funkcije „Center Graph“Slika 5. Stablo modela prilikom korištenja funkcije „Center Graph“


Ovaj članak Vam je bio koristan? Pogledajte i ostale CATIA Tips&tricks