Skip to main content
Kontakt
CADCAM Solutions
TEH-CUT

Povežite i automatizirajte interne procese

O kompaniji

Kompanija koja se bavi proizvodnjom posebne opreme za livenje aluminija, lijevanje polimera i alate za oblikovanje kompozita.
Industrija:
Automobilska industrija
Veličina kompanije:
Srednje preduzeća
Lokacija:
Zagreb, Hrvatska
Software:
3DEXPERIENCE

Izazov

TEH-CUT je trebao povezati i automatizirati svoje interne procese radi bolje učinkovitosti i izbjegavanja pogrešaka u proizvodnji.

Rješenje

Kompanija je usvojila platformu 3DEXPERIENCE® radi uspostave radnih tokova, optimalizacije internih procesa, povezivanja sa softverom trećih ponuđača, te za implementaciju upravljanja podacima i rješavanja problema.

Benefiti

Platforma 3DEXPERIENCE pomogla je kompaniji TEH-CUT da unaprijedi svoju internu komunikaciju među odjelima, da se sinhronizira sa softverom trećih ponuđača i objedini svoje upravljanje životnim ciklusom proizvoda. Namjenske skripte omogućavaju kompaniji automatsko generisanje troškova. Pomoću platforme 3DEXPERIENCE kompanija sad može pratiti promjene u proizvodnji radi izbjegavanja pogrešaka ubuduće.

Quotes icon
Platforma 3DEXPERIENCE pomaže nam raditi brže i izbjeći skupe pogreške u proizvodnji.

Duško Radović,
Direktor i vlasnik, TEH-CUT
Duško Radović  - Direktor i vlasnik, TEH-CUT Testimonial BG

Referentnu priču možete preuzeti na: