Imate ideju? Nema problema, mi imamo rješenja za projektovanje i simulaciju vaših ideja

Imate ideju? Nema problema, mi imamo rješenja za projektovanje i simulaciju vaših ideja

Energija vjetra je bila korištena za pokretanje brodova još 5 hiljada godina prije nove ere. Dvije stotine godina prije nove ere jednostavne pumpe za vodu koje su koristile snagu vjetra bile su korištene u Kini, a vjetrenjače sa krilima od upletene trske bile su korištene za mljevenje žita u Persiji i na Srednjem Istoku.

Novi načini za korištenje energije vjetra potom su se proširili širom svijeta tako da u 11. vijeku nailazimo na pumpe na vodeni pogon i vjetrenjače koje su na Srednjem Istoku bile široko rasprostranjene i korištene u proizvodnji hrane. Trgovci i  Krstaši donijeli su tehnologiju korištenja vjetra u Evropu. Holanđani su razvili velike vodene pumpe koje su bile korištene za isušivanje jezera i močvara u delti rijeke Rajne. Emigranti iz Evrope zatim su prenjeli tehnologiju korištenja vjetra u Zapadnu hemisferu.


Kolonisti u Americi koristili su vjetrenjače da melju žito, pumpaju vodu i sijeku drva u pilanama. Doseljenici i rančeri instalirali su hiljade pumpi na vjetar kada su se naseljavali u zapadnim dijelovima Sjedinjenih Država. Krajem 19. i početkom 20. vijeka u širokoj upotrebi bili su električni generatori (turbine) koji su koristili snagu vjetra.

Nakon izgradnje električne mreže tridesetih godina prošlog vijeka koja je omogućila snabdijevanje ruralnih oblasti električnom energijom, upotreba pumpi i malih turbina koje su radile na vjetar počela je da se smanjuje. Ipak, i danas  se na nekim rančevima koriste pumpe na vjetar kojima se  snabdijeva voda za napajanje stoke. Male turbine na vjetar se sve češće koriste, najviše za snabdijevanje strujom u udaljenim ruralnim oblastima.


Preuzmite studiju slučaja kompanije Nabtesco o korištenju softverskog rješenja SIMULIA Abaqus prilikom izrade vjetrenjača najnovije generacije

Korištenje energije vjetra se povećalo zbog nestašice nafte i brige za očuvanje okoline


wind_mill_simulia_abaqus


Nestašica nafte tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka promijenila je situaciju u snabdijevanju energijom. Nestašice nafte podstakle su interesovanje za razvoj alternativnih izvora energije kao što je energija vjetra i njihovo korištenje u proizvodnji električne energije.


wind_mill_simulia_abaqusNabtesco osigurava snagu mehaničkog prenosa i izdržljivost u uslovima jakih naleta vjetra


Za efikasnije pretvaranje kinetičke energije vjetra u mehaničku energiju ili ’snagu vjetra’ od presudnog značaja je dodatna kontrola pozicije kućišta i krila turbine. To je zadatak uređaja za skretanje i nagib koji podešavaju fizičku orijentaciju ovih komponenti reagujući na fluktuacije u brzini i smijeru vjetra. Da bi se poboljšala snaga i izdržljivost uređaja za skretanje i nagib krila Nabtesco korporacija iz Japana koristi SIMULIA Abaqus analizu konačnih elemenata.

SIMULIA predstavlja skup softverskih paketa za rješavanje kompleksnih problema u pogledu strukturne analize i metode konačnih elemenata. SIMULIA obuhvata softverske pakete Abaqus, Fe-safe, Tosca, Isight, Simpack, CST, Xflow.

Abaqus Unified FEA predstavlja visoko sofisticirani paket programa koji nudi precizna i kompletna rješenja za složene probleme. Njegova preciznost i efikasna rješenja koja nudi kombinovana su sa prije i post procesorskim proračunima.

Ako imate ideju, a niste sigurni kako da je realizujete, tu smo da vam pomognemo da svoju ideju pretvorite u plan i da zajedno radimo na njegovom ostvarenju. Naša rješenja za razvoj i simulacije omogućavaju da sve karakterstike proizvoda mapirate u ranoj konceptualnoj fazi i na taj način mogućnost greške u realnom okruženju svodi na minimum.


Preuzmite studiju slučaja kompanije Nabtesco o korištenju softverskog rješenja SIMULIA Abaqus prilikom izrade vjetrenjača najnovije generacije