CADCAM Grupa među TOP 100 visokotehnoloških kompanija

CADCAM Grupa među TOP 100 visokotehnoloških kompanija
Objavljena je jedinstvena lista najboljih 1000 hrvatskih visokotehnoloških kompanija. U listu su uključene kompanije čije je poslovanje zasnovano na značajnoj i/ili inovativnoj upotrebi informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Članica CADCAM Grupe, kompanija CADCAM Design Centar nalazi se među prvih 100, tačnije na 97. mjestu. Kao ovlašteni zastupnik za implementaciju programskih rješenja, čiji je vendor Dassault Systemes ponovo uvršten na Forbesovu listu najinovativnijih svjetskih korporacija, svojim korisnicima pruža najnaprednija programska rješenja koja olakšavaju ispunjavanje sve većih zahtijeva korisnika, a unutar zadatih parametara.

Kompaniji CADCAM Group ovo je jedna vrsta priznanja i za sopstveni proizvod koji uvodi novu metodologiju u saradnju više inženjerskih disciplina, koja je zasnovana na najnovijim formatima i protokolima za razmjenu podataka.

U sklopu sopstvenog R&D sektora radimo i na drugim inovativnim razvojnim projektima gde u svakom smislu primjenjujemo svoja znanja i inovativnost.

Kroz saradnju sa fakultetima nastojimo da omogućimo studentima da već tokom studija nauče da rade sa najnaprednijim tehnologijama za razvoj proizvoda kako bi po završetku studija imali što više znanja i vještina.

Napredna programska rješenja omogućavaju da se unaprijed razmotre moguća ograničenja i odrede svi koraci koji će se preslikati na konačan proizvod. I druge uspiješne kompanije uočile su prednosti novih IT tehnologija i rješenja i dokazuju kako odabir odgovarajuće strategije uključuje i odabir novih programskih rješenja. Takva programska rješenja, osim što optimiziraju svaki korak u procesu razvoja proizvoda, uklapaju se u cjelokupno poslovanje kompanije i grade bazu znanja kao jedinstvenu vrijednost svakog proizvoda što je jedan od najvrijednijih doprinosa modernih tehnologija.


Provjerite naš portfolio i unaprijedite razvoj sopstvenih proizvoda