Implementacija PLM rješenja u tvrtku Eurozeit

Implementacija PLM rješenja u tvrtku Eurozeit

Firma CADCAM DATA, članica CADCAM Grupe, je uspješno implementirala

PLM rješenje na 3DEXPERIENCE platformi u tvrtki Eurozeit d.o.o.

Prva faza implementacije uspješno je završena, a ona pokriva upravljanje podacima i promjenama. 

Druga i treća faza pokrivaju projektno vođenje te praćenje proizvodnje i integraciju sa ERP sistemom.

 

 

3DEXPERIENCE platforma omogućava:

centralizirano upravljanje i integraciju procesa i podataka u jedno okruženje tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda

efikasnost poslovnih procesa, protoka informacija i dokumenata uz brži pristup

bolji pregled te kontrola dokumenata i procesa, efikasnije upravljanje dokumentima kroz sljedivost dokumenata, upravljanje ovlastima i korisničkim ulogama kao i životnim vijekom dokumenata

upravljanje verzijama i revizijama dokumenata

upravljanje različitim sastavnicama (inženjerska, proizvodna, servisna i sl.) prozvodnje i odgovarajućim specifikacijama

poznavanje statusa dokumentacije

integraciju dislociranih i nekoordiniranih projektih timova

integraciju dizajna, nabave, konstrukcije i proizvodnje

"akumuliranje" znanja i njegova ponovna upotreba te očuvanje intelektualnog vlasništva firme

upravljanje programima i projektima

integraciju sa ERP sistemom

Prednosti implementacije 3DEXPERIENCE platforme:

planiranje i upravljanje resursima na osnovu trenutnih podataka iz proizvodnje

uvid u proizvodne faze u realnom vremenu i upravljanje projektima i procesima firme

kraći razvojni i proizvodni ciklusi te kraće vrijeme plasiranja proizvoda na tržište

smanjenje troškova

unaprijeđenje produktivnosti (izbjegavanje duplikacije podataka, teškog pronalaženja informacija, ručnog prijenosa dokumentacije, netačnih i neažuriranih sastavnica)

unaprijeđenje tačnosti projektovanja i proizvodnje

sigurnost i čuvanje podataka

zaštita intelektualnog vlasništva firme (Know-how)